Práca s veľkými množinami dát v aplikácii Numbers

Aplikácia Numbers 10.0 je optimalizovaná na dosahovanie maximálneho možného výkonu pri práci s veľkými množinami dát.

Aplikácia Numbers 10.0 ponúka vyšší výkon pri importovaní a exportovaní dát a pri ich znázorňovaní v podobe grafu. V aplikácii Numbers 10.0 na iPhone, iPade, iPode touch a Macu môžete vytvárať, upravovať a zobrazovať tabuľky obsahujúce až 1 000 000 riadkov a 1 000 stĺpcov. V aplikácii Numbers pre iCloud môžete vytvárať a upravovať tabuľky obsahujúce až 65 535 riadkov alebo 256 stĺpcov a tiež otvárať a zobrazovať tabuľky, ktoré sú ešte väčšie.

Celkový výkon pri spracovaní veľkých množín dát závisí tiež od výpočtového výkonu, pamäte zariadenia a úložiska, ktoré máte v zariadení k dispozícii.

Importovanie dát

V aplikácii Numbers 10.0 môžete do tabuľky importovať množiny dát obsahujúce až 1 000 000 riadkov a 1 000 stĺpcov. Ak sa ich pokúsite importovať viac, aplikácia Numbers zobrazí upozornenie na to, že dáta orezala.

Exportovanie dát

V aplikácii Numbers 10.0 môžete exportovať tabuľku obsahujúcu až 1 000 000 riadkov a 1 000 stĺpcov vo formáte Excel, CSV alebo TSV. Dáta môžete exportovať aj do formátu Numbers '09, no uplatňuje sa obmedzenie na exportovanie tabuliek obsahujúcich 65 535 riadkov alebo 256 stĺpcov dát.

Grafy

Pri znázorňovaní veľkých množín dát v podobe grafov používa aplikácia Numbers 10.0 metódu downsamplingu, ktorá zvyšuje výkon, zachováva tvar, detaily a charakter dát a súčasne zvyšuje rýchlosť grafického znázorňovania. Túto metódu downsamplingu využívajú niektoré typy grafov v aplikácii Numbers:

  • 2D grafy vrátane pruhových, skladaných pruhových, stĺpcových, skladaných stĺpcových, plošných, skladaných plošných, čiarových, zmiešaných a dvojosových grafov
  • Všetky typy 3D grafov s výnimkou koláčových grafov

Prostredníctvom grafu je možné znázorniť až 250 000 riadkov dát. Pri vytváraní grafu z tabuľky obsahujúcej viac ako 250 000 riadkov sa v grafe zobrazia iba dáta z prvých 250 000 riadkov.

Kategorizované tabuľky

Kategorizovaná tabuľka môže obsahovať až 200 000 riadkov s maximálne štyrmi úrovňami kategorizácie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: