Práca s veľkými množinami dát v aplikácii Numbers

Aplikácia Numbers 10.0 a novšia je optimalizovaná na dosahovanie maximálneho možného výkonu pri práci s veľkými množinami dát.

Aplikácia Numbers 10.0 a novšia na iPhone, iPade, iPode touch a Macu dosahuje vyšší výkon pri importovaní a exportovaní dát a pri ich znázorňovaní v podobe grafov. Môžete vytvárať, upravovať a zobrazovať tabuľky obsahujúce až 1 000 000 riadkov a 1 000 stĺpcov.

V aplikácii Numbers pre iCloud môžete vytvárať a upravovať tabuľky obsahujúce až 65 535 riadkov alebo 256 stĺpcov a tiež otvárať a zobrazovať tabuľky, ktoré sú ešte väčšie.

Celkový výkon pri spracovaní veľkých množín dát závisí tiež od výpočtového výkonu, pamäte zariadenia a úložiska, ktoré máte v zariadení k dispozícii.

Importovanie dát

Do tabuľky môžete importovať množiny dát obsahujúce až 1 000 000 riadkov a 1 000 stĺpcov. Ak sa ich pokúsite importovať viac, aplikácia Numbers zobrazí upozornenie na to, že dáta orezala.

Exportovanie dát

Tabuľku obsahujúcu až 1 000 000 riadkov a 1 000 stĺpcov môžete exportovať vo formáte Excel, CSV alebo TSV.

Na exportovanie do niektorých starších formátov sa vzťahujú určité obmedzenia:

  • Exportovanie do formátu XLS (kompatibilného s programom Excel 1997 až 2004) podporuje tabuľky s maximálne 65 535 riadkami alebo 256 stĺpcami dát. A ak pri exportovaní vyberiete možnosť Jeden na hárok a tabuľka presiahne 65 535 riadkov alebo 256 stĺpcov dát, exportuje sa ako jeden hárok na jednu tabuľku.
  • Exportovanie do formátu aplikácie Numbers z roku 2009 podporuje tabuľky s maximálne 65 535 riadkami alebo 256 stĺpcami dát.

Grafy

Pri znázorňovaní veľkých množín dát v podobe grafov používa aplikácia Numbers metódu downsamplingu, ktorá zvyšuje výkon, zachováva tvar, detaily a charakter dát a súčasne zvyšuje rýchlosť grafického znázorňovania. Túto metódu downsamplingu využívajú niektoré typy grafov v aplikácii Numbers:

  • 2D grafy vrátane pruhových, skladaných pruhových, stĺpcových, skladaných stĺpcových, plošných, skladaných plošných, čiarových, zmiešaných a dvojosových grafov
  • Všetky typy 3D grafov s výnimkou koláčových grafov

Prostredníctvom grafu je možné znázorniť až 250 000 riadkov dát. Pri vytváraní grafu z tabuľky obsahujúcej viac ako 250 000 riadkov sa v grafe zobrazia iba dáta z prvých 250 000 riadkov.

Kategorizované tabuľky

Kategorizovaná tabuľka môže obsahovať až 200 000 riadkov s maximálne štyrmi úrovňami kategorizácie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: