Ak nemôžete prijímať e-maily na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak nemôžete prijímať e-maily v apke Mail na iPhone, iPade alebo iPode touch, môžete vyskúšať niekoľko postupov.

Skôr než začnete

Niekoľko vecí, ktoré je potrebné vedieť a skontrolovať:

 • Keď vytvoríte zálohu systému iOS alebo iPadOS v iCloude alebo iTunes, zálohujú sa vaše nastavenia pošty, no vaše e-maily nie. Ak nastavenia e-mailového účtu vymažete alebo zmeníte, e-maily, ktoré sa predtým stiahli, sa môžu zo zariadenia odstrániť.
 • Uistite sa, že je zariadenie pripojené na internet.
 • U poskytovateľa e‑mailových služieb si overte, či nedošlo k výpadku služieb.
 • Ak nemáte prístup k svojim e-mailom alebo ak nemôžete odosielať a prijímať správy s e-mailovou adresou @icloud.com, prečítajte si, čo robiť.

Skontrolujte e-mailovú adresu a heslo

Ak vás apka Mail vyzve na zadanie hesla k e-mailovému účtu, uistite sa, že používate správne heslo. Ak chcete skontrolovať svoju e-mailovú adresu a heslo, skúste sa prihlásiť na webovú stránku poskytovateľa e-mailových služieb.

Ak sa aj naďalej zobrazuje chyba týkajúca sa mena používateľa alebo hesla, kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému.

Skontrolujte nastavenia funkcií načítania a hlásení v apke Mail v systéme

Nastavenia funkcie Načítanie dát sú predvolene založené na konfigurácii e-mailovej služby. Ak nie je dostupné nastavenie Push, v účte sa bude predvolene používať nastavenie Načítať (Fetch). Tieto nastavenia majú vplyv na spôsob, akým zariadenie prijíma e-maily. Ak chcete tieto nastavenia upraviť, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Mail a potom klepnite na Účty.
 2. Klepnite na Načítanie dát.
 3. Vyberte nastavenie, napríklad Automaticky alebo Manuálne, alebo vyberte, ako často má apka Mail načítavať dáta.

V systéme iOS 11 a novšom a iPadOS sa predvolene používa nastavenie Automaticky. Zariadenie bude načítavať nové dáta na pozadí len v prípade, že je pripojené k zdroju napájania a Wi‑Fi sieti.

Skontrolujte, či sú pre apku Mail nakonfigurované správne nastavenia hlásení:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Hlásenia.
 2. Klepnite na Mail a potom na e-mailový účet.
 3. Upravte nastavenia Upozornenia, Zvuky a Odznaky.

Kontaktujte poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému

 1. Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo skontrolujte jeho webovú stránku stavu, aby ste zistili, či nedošlo k výpadku služieb. 
 2. Opýtajte sa svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému, či sú pre váš e-mailový účet aktivované nejaké bezpečnostné funkcie alebo obmedzenia, ako je napríklad dvojstupňové overovanie. Možno budete potrebovať špeciálne heslo alebo budete musieť požiadať poskytovateľa e-mailových služieb o povolenie na posielanie a prijímanie e-mailov na svojom zariadení.
 3. Spolu s poskytovateľom e-mailových služieb alebo správcom systému skontrolujte nastavenia e-mailového účtu a uistite sa, že sú správne.

Odstráňte svoj e-mailový účet a znova ho nastavte

 1. V počítači sa prihláste na webovú stránku poskytovateľa e-mailových služieb. Uistite sa, že sú na nej k dispozícii všetky vaše e-maily alebo že ich máte uložené niekde inde než vo svojom zariadení.
 2. Na zariadení prejdite na Nastavenia > Mail a potom klepnite na Účty.
 3. Klepnite na e-mailový účet, ktorý chcete odstrániť.
 4. Klepnite na Vymazať účet.
 5. Účet znova pridajte.

Ak tieto kroky nefungujú, ďalšie informácie vám poskytne poskytovateľ e-mailových služieb.

Dátum zverejnenia: