Čo je nové v aktualizáciách firmvéru pre displej Apple Pro Display XDR

Prečítajte si o zmenách a funkciách obsiahnutých v aktualizácii Display Firmware 4.2.37, ktorá je najnovšou aktualizáciou firmvéru pre displej Pro Display XDR.

Display Firmware 4.2.37

  • Rieši problém s nepoužitím nastavení kalibrácie mimo servisu, keď sa použije utilita Pro Display XDR Calibrator.

Vyžaduje systém macOS 10.15.6 alebo novší.

Display Firmware 4.2.30

  • Pridáva podporu rekalibrácie displeja mimo servisu pomocou utility Pro Display XDR Calibrator. Umožňuje vykonávať špecifické pracovné postupy súvisiace s farbami, ktoré môžu vyžadovať vlastnú kalibráciu pomocou spektrorádiometra. Ďalšie informácie
  • Drobné zlepšenia stability.

Vyžaduje systém macOS 10.15.6 alebo novší.

Display Firmware 3.3.23

  • Pridáva ovládacie prvky na spresnenie aktuálnej kalibrácie displeja Pro Display XDR úpravou nastavení bieleho bodu a svietivosti, aby lepšie zodpovedali vašim vlastným cieľom kalibrácie displeja. Ďalšie informácie
  • Drobné zlepšenia stability.

Vyžaduje systém macOS 10.15.5 alebo novší.

Display Firmware 2.2.2

  • Prináša podporu prispôsobených referenčných režimov displeja Pro Display XDR, ktoré môžete prispôsobiť konkrétnym potrebám pracovného postupu nastavením farebnej škály, bieleho bodu, svietivosti a možností funkcií prenosu. Ďalšie informácie
  • Drobné zlepšenia stability.

Vyžaduje systém macOS 10.15.4 alebo novší.

Kontrola verzie firmvéru

Ak chcete skontrolovať verziu firmvéru displeja Pro Display XDR, vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac, kliknite na Hlásenie o systéme a potom na Grafika/Displeje. V sekcii Pro Display XDR je verzia firmvéru uvedená vedľa položky Verzia firmvéru displeja.

Ak firmvér nie je aktuálny

Po nainštalovaní verzie systému macOS vyžadovanej aktualizáciou firmvéru stiahne Mac túto aktualizáciu do 24 hodín. Keď je Mac pripravený na inštaláciu aktualizácie firmvéru, môže sa zobraziť výzva na reštartovanie, aby sa aktualizácia aplikovala, a počas inštalácie môže byť obrazovka niekoľko minút čierna. 

Ak ako odpoveď na výzvu na aktualizáciu vyberiete Teraz nie alebo si všimnete, že v menu predvolieb chýbajú referenčné režimy, možno bude potrebné odpojiť a znova pripojiť napájanie displeja. Prihláste sa do používateľského účtu v systéme macOS, na 30 sekúnd odpojte napájanie displeja a potom ho znova pripojte. 

Pred sťahovaním aktualizácie firmvéru sa uistite, že v okne Rozšírené v rámci nastavení aktualizácie softvéru sú vybraté položky Inštalovať dátové súbory systému a bezpečnostné aktualizácie a Inštalovať aktualizácie macOS.

Tento dokument bude aktualizovaný, keď budú k dispozícii ďalšie informácie.

Dátum zverejnenia: