Čo je nové v aktualizáciách firmvéru pre displej Apple Pro Display XDR

Prečítajte si o zmenách a funkciách obsiahnutých v aktualizácii Display Firmware 2.2.2, ktorá je najnovšou aktualizáciou firmvéru pre displej Pro Display XDR.

Display Firmware 2.2.2

  • Prináša podporu prispôsobených referenčných režimov displeja Pro Display XDR, ktoré môžete prispôsobiť konkrétnym potrebám pracovného postupu nastavením farebnej škály, bielych bodov, jasu a možností funkcií prenosu. Ďalšie informácie
  • Drobné zlepšenia stability.

Vyžaduje systém macOS 10.15.4 alebo novší.

Skontrolujte verziu firmvéru

Ak chcete skontrolovať verziu firmvéru displeja Pro Display XDR, vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac, kliknite na položku Hlásenie o systéme a potom na položku Grafika/Displeje. V sekcii Pro Display XDR je verzia firmvéru uvedená vedľa položky Verzia firmvéru displeja.

Ak firmvér nie je aktuálny

Po nainštalovaní verzie systému macOS vyžadovanej aktualizáciou firmvéru stiahne Mac túto aktualizáciu do 24 hodín. Keď je Mac pripravený na inštaláciu aktualizácie firmvéru, môže sa zobraziť výzva na reštartovanie, aby sa aktualizácia aplikovala, a počas inštalácie môže byť obrazovka niekoľko minút čierna. 

Ak ako odpoveď na výzvu na aktualizáciu vyberiete možnosť Teraz nie alebo si všimnete, že v menu predvolieb chýbajú referenčné režimy, možno bude potrebné znova pripojiť napájanie displeja. Uistite sa, že ste prihlásený do používateľského účtu v systéme macOS, na 30 sekúnd odpojte napájanie displeja a potom ho znova pripojte.  

Na stiahnutie aktualizácie firmvéru sa uistite, že sú v okne Rozšírené v rámci nastavení aktualizácie systému vybraté položky Inštalovať dátové súbory systému a bezpečnostné aktualizácie a Inštalovať aktualizácie macOS.

Dátum zverejnenia: