Čo je nové v aktualizáciách firmvéru pre displej Apple Pro Display XDR

Prečítajte si o zmenách a funkciách, ktoré sú súčasťou aktualizácií firmvéru displeja Pro Display XDR.

Display Firmware 4.2.37

  • Rieši problém s nepoužitím nastavení kalibrácie mimo servisu, keď sa použije utilita Pro Display XDR Calibrator.

Vyžaduje systém macOS 10.15.6 alebo novší.

Display Firmware 4.2.30

  • Pridáva podporu rekalibrácie displeja mimo servisu pomocou utility Pro Display XDR Calibrator. Umožňuje vykonávať špecifické pracovné postupy súvisiace s farbami, ktoré môžu vyžadovať vlastnú kalibráciu pomocou spektrorádiometra. Ďalšie informácie
  • Drobné zlepšenia stability.

Vyžaduje systém macOS 10.15.6 alebo novší.

Display Firmware 3.3.23

  • Pridáva ovládacie prvky na spresnenie aktuálnej kalibrácie displeja Pro Display XDR úpravou nastavení bieleho bodu a svietivosti, aby lepšie zodpovedali vašim vlastným cieľom kalibrácie displeja. Ďalšie informácie
  • Drobné zlepšenia stability.

Vyžaduje systém macOS 10.15.5 alebo novší.

Display Firmware 2.2.2

  • Prináša podporu prispôsobených referenčných režimov displeja Pro Display XDR, ktoré môžete prispôsobiť konkrétnym potrebám pracovného postupu nastavením farebnej škály, bieleho bodu, svietivosti a možností funkcií prenosu. Ďalšie informácie
  • Drobné zlepšenia stability.

Vyžaduje systém macOS 10.15.4 alebo novší.

Zistenie verzie firmvéru

Ak chcete zistiť verziu firmvéru displeja Pro Display XDR, so stlačeným klávesom Option na klávesnici vyberte v lište menu Apple  > Informácie o systéme a potom kliknite na Grafika/Displeje. V sekcii Pro Display XDR je verzia firmvéru uvedená vedľa položky Verzia firmvéru displeja.

Aktualizácia firmvéru

Po nainštalovaní verzie systému macOS vyžadovanej aktualizáciou firmvéru stiahne Mac túto aktualizáciu do 24 hodín. Keď je Mac pripravený na inštaláciu aktualizácie firmvéru, môže sa zobraziť výzva na reštartovanie, aby sa aktualizácia aplikovala, a počas inštalácie môže byť obrazovka niekoľko minút čierna. 

Upozornenie, že na aktualizáciu displeja Pro Display XDR je potrebné reštartovať počítač. Zobrazujú sa možnosti Teraz nie a Reštartovať.

Ak ako odpoveď na výzvu na aktualizáciu vyberiete Teraz nie alebo si všimnete, že v menu predvolieb chýbajú referenčné režimy, možno bude potrebné odpojiť a znova pripojiť napájanie displeja. Prihláste sa do používateľského účtu v systéme macOS, na 30 sekúnd odpojte napájanie displeja a potom ho znova pripojte. 

Kontrola nastavení

Aby sa mohla aktualizácia firmvéru stiahnuť, zapnite tieto nastavenia:

  • V systéme macOS Ventura alebo novšom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, na postrannom paneli kliknite na Všeobecné a potom kliknite vpravo na Aktualizácia softvéru. Kliknite na tlačidlo Informácie  vedľa položky Automatické aktualizácie a uistite sa, že sú zapnuté možnosti Inštalovať bezpečnostné opatrenia a systémové súbory a Inštalovať aktualizácie macOS.
  • V starších verziách systému macOS vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Aktualizácia softvéru. Kliknite na Rozšírené a uistite sa, že sú vybrané možnosti Inštalovať dátové súbory systému a bezpečnostné aktualizácie a Inštalovať aktualizácie macOS.

     


Dátum zverejnenia: