Ak používate čipovú kartu na prihlásenie do počítača Mac a resetujete si heslo služby Active Directory z iného počítača

Ak resetujete svoje heslo služby Active Directory z iného počítača a používate čipovú kartu a FileVault, prečítajte si, ako sa prihlásiť do svojho počítača Mac v systéme macOS Catalina 10.15.4 alebo novšom.

  1. Reštartujte Mac.
  2. Do prvého prihlasovacieho okna zadajte svoje staré heslo používateľa služby Active Directory.
  3. Do druhého prihlasovacieho okna zadajte nové heslo používateľa služby Active Directory.

Teraz sa pri každom reštartovaní počítača Mac môžete pomocou svojej čipovej karty prihlásiť v druhom prihlasovacom okne.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: