Zmena pozadia dokumentu aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote

Ako pozadie dokumentu, tabuľky alebo prezentácie môžete pridať farbu, farebný prechod alebo obrázok.

Zmena pozadia dokumentu aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote na iPhone, iPade alebo iPode touch

V aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na iPhone, iPade a iPode touch môžete zmeniť pozadie dokumentov.

Dokument Pages na iPade Pro s otvoreným menu Formát – Pozadie

Pages

V dokumente textového editora spôsobí zmena pozadia strany zmenu pozadia všetkých strán v tej istej sekcii. V dokumente s rozložením strany môžete zmeniť pozadie ktorejkoľvek jednotlivej strany.

 1. Keď je v otvorenom dokumente zobrazená sekcia alebo strana, ktorú chcete zmeniť, klepnite na prázdne miesto na strane, aby nebolo nič vybraté.
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • V dokumente textového editora klepnite na tlačidlo Viac , klepnite na Nastavenie dokumentu a potom na tab sekcie.
  • V dokumente s rozložením strany klepnite na tlačidlo Formát .
 3. Klepnite na Pozadie a potom na niektorú možnosť pozadia.

Ak chcete zmeniť pozadie len jednej strany, vytvorte samostatnú sekciu len pre túto stranu a potom zmeňte jej pozadie:

Numbers

Na pozadie jednotlivých hárkov v tabuľkách môžete pridať farbu.

 1. V otvorenej tabuľke vyberte tab hárka, na ktorý chcete pridať pozadie.
 2. Klepnite na prázdne miesto na hárku, aby nebolo nič vybraté.
 3. Klepnite na tlačidlo Formát , klepnite na Pozadie a potom vyberte farbu.

Keynote

V prezentácii môžete zmeniť farbu pozadia alebo obrázok jednotlivých snímok.

 1. V otvorenej prezentácii vyberte snímku, do ktorej chcete pridať pozadie.
 2. Klepnite na prázdne miesto na snímke, aby nebolo nič vybraté.
 3. Klepnite na tlačidlo Formát , klepnite na Pozadie a potom klepnite na možnosť pozadia.

Možnosti pozadia pre aplikácie Pages a Keynote na iPhone, iPade a iPode touch

 • Ak chcete rýchlo zvoliť predvolené pozadie, klepnite na paletu farieb vedľa položky Pozadie a vyberte prednastavenú farbu, prechod alebo obrázok. 
 • Ak chcete zvoliť konkrétnejšiu farbu, klepnite na Farba a potom vyberte farbu z nástroja na výber vzorky farieb.
 • Ak chcete vytvoriť pozadie s prechodom dvoch farieb, klepnite na Prechod a potom pomocou nástrojov na výber farieb vyberte vzorky farieb. Klepnutím na Prevrátiť farby zmeníte smer prechodu.
 • Ak chcete pridať obrázok ako pozadie, klepnite na Obrázok, potom klepnite na Zmeniť obrázok a prejdite na požadovaný obrázok. Môžete zmeniť mierku obrázka, roztiahnuť ho, použiť ho ako dlaždice a využiť ďalšie možnosti. 


Zmena pozadia dokumentu aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote na Macu

Ako pozadie môžete v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na Macu pridať farbu, farebný prechod alebo obrázok.

Dokument Pages s možnosťami pozadia zobrazenými v inšpektore Formát

Pages

V dokumente textového editora spôsobí zmena pozadia strany zmenu pozadia všetkých strán v tej istej sekcii. Ak chcete zmeniť len jednu stranu, vytvorte samostatnú sekciu len pre túto stranu a potom zmeňte jej pozadie. V dokumente s rozložením strany môžete zmeniť pozadie ktorejkoľvek jednotlivej strany.

 1. V otvorenom dokumente kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Zobraziť a potom vyberte Miniatúry strán.
 2. Vyberte miniatúru strany, ktorú chcete zmeniť. V dokumente textového editora sú ostatné strany v sekcii na postrannom paneli ohraničené modrou farbou.
 3. Na paneli s nástrojmi vyberte Dokument. V prípade potreby kliknite na tlačidlo Sekcia.
 4. Ak chcete rýchlo pridať pozadie, kliknite na políčko vedľa položky Pozadie a potom vyberte prednastavenú farbu, prechod alebo obrázok. 
 5. Ak chcete prispôsobiť pozadie, kliknite na trojuholník odkrytia vedľa položky Pozadie a potom z vyskakovacieho menu vyberte požadovanú položku.

Numbers

Na pozadie každého hárka v tabuľkách môžete pridať farbu.

 1. V otvorenej tabuľke vyberte tab hárka, na ktorý chcete pridať pozadie.
 2. Kliknite na prázdne miesto na hárku, aby nebolo nič vybraté.
 3. Kliknite na tlačidlo Formát , kliknite na políčko vedľa položky Pozadie a potom vyberte farbu. Alebo môžete kliknúť na farebné koleso a vybrať farbu.

Keynote

V prezentácii môžete zmeniť farbu pozadia alebo obrázok každej snímky.

 1. V otvorenej prezentácii kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Zobraziť a potom vyberte Navigátor.
 2. V navigátore snímok kliknutím vyberte snímku alebo viac snímok.
 3. Kliknite na tlačidlo Formát .
 4. Ak chcete rýchlo pridať pozadie, kliknite na paletu farieb vedľa položky Pozadie a vyberte prednastavenú farbu, prechod alebo obrázok. 
 5. Ak chcete prispôsobiť pozadie, kliknite na trojuholník odkrytia vedľa položky Pozadie a potom z vyskakovacieho menu vyberte požadovanú položku.

Možnosti vlastného pozadia pre aplikácie Pages a Keynote na Macu

 • Ak chcete zvoliť konkrétnejšiu farbu, vyberte Farebná výplň a potom vyberte farbu z nástroja na výber vzorky farieb alebo z farebného kolesa.
 • Ak chcete vytvoriť pozadie s prechodom dvoch farieb, vyberte Prechodová výplň a potom pomocou nástrojov na výber farieb alebo pomocou farebných kolies vyberte obe farby na použitie v prechode. Môžete napríklad vybrať fialovú, ktorou začnete prechod, a modrú, ktorou ho ukončíte. Pomocou iných ovládacích prvkov môžete zmeniť uhol a smer prechodu.
 • Ak chcete do prechodovej výplne pridať viac ako dve farby, vyberte Rozšírená prechodová výplň. Pomocou posuvníka pridajte farebné zarážky, čím pridáte do prechodu viac farieb. Ak chcete zmeniť farbu zarážky, kliknite na ňu. Presúvaním farebných zarážok a použitím ďalších ovládacích prvkov môžete meniť prelínanie, uhol a smer prechodu.
 • Ak chcete pridať obrázok ako pozadie, vyberte Obrázková výplň, kliknite na Vybrať a prejdite na požadovaný obrázok. Môžete zmeniť mierku obrázka, roztiahnuť ho, použiť ho ako dlaždice a využiť ďalšie možnosti. 
 • Ak chcete do obrázka pridať farebné prekrývanie, vyberte Rozšírená obrázková výplň a potom kliknutím na nástroj na výber farieb alebo na farebné koleso vykonajte požadované úpravy.


Dátum zverejnenia: