Používanie iniciálok v apke Pages

Prečítajte si, ako v apke Pages pridávať a upravovať iniciálky.

Dokument apky Pages na iPade Pro so zobrazenou kartou Text v menu formátovania so zapnutou možnosťou Veľké písmeno

Iniciálka je veľké písmeno, ktoré môžete vložiť do textu, aby ste mu dodali štýl a dôraz. Iniciálky môžete na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu pridávať do tela textu alebo do textu v rámci tvaru či v textovom poli. Môžete to urobiť aj v apke Pages na stránke iCloud.com. 


Pridanie alebo odstránenie iniciálky

Ak chcete pridať iniciálku, klepnutím alebo kliknutím umiestnite kurzor do odseku, ktorý má iniciálkou začínať. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát , klepnite alebo kliknite na Text a potom v inšpektorovi vyberte Veľké písmeno.

Ak chcete iniciálku odstrániť, zrušte v inšpektorovi výber položky Veľké písmeno.


Úprava nastavení znaku iniciálky

Ak chcete použiť prednastavený štýl iniciálky na iPhone alebo iPade, klepnite na jednu z predvolieb.

Ak chcete na Macu alebo na stránke iCloud.com použiť prednastavený štýl, kliknite na vyskakovacie menu Štýly veľkých písmen a potom kliknite na jednu z predvolieb.

Ak chcete iniciálku prispôsobiť, môžete upravovať možnosti, ako je počet riadkov, cez ktoré sa iniciálka zobrazuje (Riadky), počet znakov v iniciálke (Znaky) a ďalšie. Ak chcete využiť ďalšie možnosti úpravy štýlu iniciálky, na iPhone či iPade klepnite na Možnosti veľkých písmen alebo na Macu či na stránke iCloud.com kliknite na Možnosti.


Zmena pozadia iniciálky

Ak chcete k iniciálke pridať pozadie, na iPhone či iPade klepnite na Možnosti veľkých písmen alebo na Macu či na stránke iCloud.com kliknite na Možnosti a potom vyberte Tvar pozadia. Po pridaní pozadia môžete pridať farbu, okraj a ďalšie prvky:

  • Ak chcete zvoliť farbu pozadia, klepnite alebo kliknite na nástroj na výber farby alebo na farebné koleso.
  • Ak chcete k iniciálke pridať okraj, klepnite alebo kliknite na vyskakovacie menu Okraj.
  • Ak chcete upraviť veľkosť iniciálky s ohľadom na pozadie, potiahnite posuvník Mierka znakov.
  • Ak chcete upraviť zaoblenie tvaru pozadia, potiahnite posuvník Polomer rohu.


Vytvorenie predvoleného štýlu

Ak ste vytvorili vlastnú iniciálku, môžete ju na Macu uložiť ako predvolený štýl, aby ste ju v dokumente mohli použiť znova.

Ak chcete uložiť prednastavený štýl, vyberte text a potom kliknite na vyskakovacie menu Štýly veľkých písmen. Kliknite na šípku doprava a potom na tlačidlo Pridať .


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: