Používanie iniciálok v aplikácii Pages

Prečítajte si, ako v aplikácii Pages pridávať a upravovať iniciálky.

Iniciálka je veľké písmeno, ktoré môžete vložiť do textu, aby ste mu dodali štýl a dôraz. Iniciálky môžete na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu pridávať do tela textu alebo do textu v rámci tvaru či v textovom poli. Môžete to urobiť aj v aplikácii Pages na stránke iCloud.com. 

Pridanie alebo odstránenie iniciálky

Ak chcete pridať iniciálku, klepnutím alebo kliknutím umiestnite kurzor do odseku, ktorý má iniciálkou začínať. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát , klepnite alebo kliknite na položku Text a potom v inšpektore vyberte položku Veľké písmeno.

Ak chcete iniciálku odstrániť, zrušte v inšpektore výber položky Veľké písmeno.

Úprava nastavení znaku iniciálky

Ak chcete použiť prednastavený štýl iniciálky na iPhone alebo iPade, klepnite na jednu z predvolieb.

Ak chcete na Macu alebo na stránke iCloud.com použiť prednastavený štýl, kliknite na vyskakovacie menu Štýly veľkých písmen a potom kliknite na jednu z predvolieb.

Ak chcete iniciálku prispôsobiť, môžete upravovať možnosti, ako je počet riadkov, cez ktoré sa iniciálka zobrazuje (Riadky), počet znakov v iniciálke (Znaky) a ďalšie. Ak chcete využiť ďalšie možnosti úpravy štýlu iniciálky, na iPhone a iPade klepnite na položku Možnosti veľkých písmen alebo na Macu či na stránke iCloud.com kliknite na položku Možnosti.

Zmena pozadia iniciálky

Ak chcete k iniciálke pridať pozadie, na iPhone a iPade klepnite na položku Možnosti veľkých písmen alebo na Macu či na stránke iCloud.com kliknite na položku Možnosti a potom vyberte položku Tvar pozadia. Po pridaní pozadia môžete pridať farbu, okraj a ďalšie prvky:

  • Ak chcete zvoliť farbu pozadia, klepnite alebo kliknite na nástroj na výber farby alebo na farebné koleso.
  • Ak chcete k iniciálke pridať okraj, klepnite alebo kliknite na vyskakovacie menu Okraj.
  • Ak chcete upraviť veľkosť iniciálky s ohľadom na pozadie, potiahnite posuvník Mierka znakov.
  • Ak chcete upraviť zaoblenie tvaru pozadia, potiahnite posuvník Polomer rohu.

Vytvorenie predvoleného štýlu

Ak ste vytvorili vlastnú iniciálku, môžete ju na Macu uložiť ako predvolený štýl, aby ste ju v dokumente mohli použiť znova.

Ak chcete uložiť prednastavený štýl, vyberte text a potom kliknite na vyskakovacie menu Štýly veľkých písmen. Kliknite na šípku doprava a potom na tlačidlo Pridať .

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: