Pripojenie Bluetooth myši alebo trackpadu k iPadu

Prečítajte si, ako spárovať iPad s bezdrôtovou myšou alebo trackpadom.

Skôr než začnete

Pripojenie Bluetooth príslušenstva k iPadu vyžaduje systém iPadOS 13.4 alebo novší. Systém iPadOS 13 a novší podporujú tieto modely iPadu:

 • iPad Pro (všetky modely)
 • iPad Air 2 alebo novší
 • iPad (5. generácia) alebo novší
 • iPad mini 4 alebo novší

Pripojenie Bluetooth myši alebo trackpadu k iPadu

 1. Zapnite Bluetooth príslušenstvo a umiestnite ho blízko iPadu.
 2. Uistite sa, že príslušenstvo je v režime vyhľadávania alebo párovania.
  • Myš Apple Magic Mouse a trackpad Apple Magic Trackpad by v tomto bode mali byť pripravené na spárovanie.
  • Ak párujete príslušenstvo od iného výrobcu, ktoré ste používali s iným zariadením, postupujte podľa krokov v režime párovania od jeho výrobcu.
 3. Na iPade otvorte apku Nastavenia.
 4. Klepnite na Bluetooth.
 5. V sekcii Ostatné zariadenia pohľadajte Bluetooth príslušenstvo a klepnutím na jeho názov ho spárujte s iPadom.

Podľa toho, aké príslušenstvo pripájate, možno bude potrebné vykonať ďalšie kroky. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak párujete myš Apple Magic Mouse alebo trackpad Apple Magic Trackpad a zobrazí sa výzva na zadanie kódu, použite štyri nuly (0000).

Zistite, ako postupovať, ak máte problém s pripojením príslušenstva.

Zobrazuje sa upozornenie týkajúce sa pripojenia

Keď s iPadom používate Bluetooth myš alebo trackpad, môže sa vám zobraziť upozornenie, že používanie daného príslušenstva môže ovplyvniť Wi-Fi alebo Bluetooth pripojenie.

Pri používaní Bluetooth príslušenstva s niektorými modelmi iPadu môže dochádzať k bezdrôtovému rušeniu. Čím viac pripojeného a aktívneho Bluetooth príslušenstva spárovaného s iPadom máte, tým skôr hrozí, že sa objavia problémy s bezdrôtovým pripojením.

Ak sa vyskytnú problémy s pripojením, skúste odpojiť všetko Bluetooth príslušenstvo, ktoré nepoužívate. V menu Nastavenia > Bluetooth klepnite na tlačidlo informácií  vedľa názvu príslušenstva a potom klepnite na Odpojiť.

Opätovné pripojenie, odpojenie alebo odstránenie Bluetooth príslušenstva

Príslušenstvo sa po prvom spárovaní s iPadom zobrazí v menu Nastavenia > Bluetooth v sekcii Moje zariadenia. Keď nie je pripojené k iPadu a chcete ho znova pripojiť, klepnite na jeho názov.

Ak chcete príslušenstvo odpojiť alebo ho z iPadu odstrániť, klepnite na tlačidlo informácií  vedľa jeho názvu.

Viac informácií

 • Bezdrôtové príslušenstvo sa s iPadom používa podobne ako so stolným počítačom či notebookom. V istých aspektoch je však jeho používanie s iPadom iné. Prečítajte si, ako používať Bluetooth myš alebo trackpad s iPadom.
 • Vo widgete Batérie sa zobrazuje miera nabitia batérie pripojenej Bluetooth myši alebo trackpadu v percentách. Prečítajte si, ako pridávať widgety v zobrazení Dnes na iPade.
 • Nezobrazuje sa klávesnica na obrazovke, keď máte pripojený trackpad alebo myš? Klepnite na tlačidlo klávesnice tlačidlo Možnosti klávesnice v pravom dolnom rohu obrazovky. V zobrazenom menu klepnite na tlačidlo Zobraziť klávesnicu tlačidlo Zobraziť softvérovú klávesnicu. Softvérovú klávesnicu skryjete klepnutím na tlačidlo Zrušiť tlačidlo Minimalizovať softvérovú klávesnicu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: