Certifikácie zabezpečenia pre aplikácie spoločnosti Apple

Tento článok obsahuje odkazy na certifikácie kľúčových produktov, kryptografické overenia a bezpečnostné pokyny pre natívne aplikácie spoločnosti Apple poskytované ako súčasť operačného systému.

Okrem všeobecných certifikátov, ktoré sú tu uvedené, mohli byť vydané ďalšie certifikáty na potvrdenie splnenia konkrétnych bezpečnostných požiadaviek pre niektoré trhy. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese security-certifications@apple.com.

V súvislosti s týmito certifikáciami a overeniami môžu byť užitočné nasledujúce dokumenty:

Informácie o verejných certifikáciách týkajúcich sa internetových služieb spoločnosti Apple:

Informácie o verejných certifikáciách týkajúcich sa aplikácií spoločnosti Apple:

Informácie o verejných certifikáciách týkajúcich sa operačných systémov spoločnosti Apple:

Informácie o verejných certifikáciách týkajúcich sa komponentov hardvéru a súvisiaceho firmvéru:

Informácie o pokynoch na zvýšenie úrovne zabezpečenia pre zariadenia Apple:

Overenia kryptografických modulov

Všetky certifikáty overenia zhody produktov spoločnosti Apple so špecifikáciou FIPS 140-2/-3 sú k dispozícii na webovej stránke CMVP. Spoločnosť Apple sa aktívne podieľa na overovaní modulov CoreCrypto User a CoreCrypto Kernel v každom hlavnom vydaní operačného systému. Overenie zhody je možné vykonať až po vydaní konečnej verzie modulu. Modul sa na schválenie formálne predkladá po verejnom vydaní operačného systému. 

Na webovej stránke CMVP je uvedený stav overenia kryptografických modulov v štyroch samostatných zoznamoch v závislosti od ich aktuálneho stavu. Moduly sa najskôr môžu zaradiť do zoznamu Implementation Under Test List (Zoznam testovaných implementácií) a potom môžu prejsť do zoznamu Modules in Process List (Zoznam spracúvaných modulov). Po overení sa zaradia do zoznamu overených kryptografických modulov a po piatich rokoch sa presunú do zoznamu „historických“ modulov.

V roku 2020 bola pre program CMVP prijatá medzinárodná norma ISO/IEC 19790 ako základ pre štandard FIPS 140-3.

Viac informácií o overovaní podľa štandardu FIPS 140-2/-3 nájdete na stránke zabezpečenia platforiem Apple.

Natívne aplikácie spoločnosti Apple vyvolávajú kryptografické moduly, ktoré boli overené ako súčasť základnej platformy. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Číslo certifikátu CMVP Názov modulu Typ modulu Úroveň zabezpečenia Dátum overenia Dokumenty
Pozrite si zoznamy Implementation Under Test List (Zoznam testovaných implementácií) a Modules in Process List (Zoznam spracúvaných modulov).
iOS 12 3438 Modul Apple CoreCrypto Kernel pre architektúru ARM, verzia 9.0 Softvér 1 23. 4. 2019
3433 Modul Apple CoreCrypto User pre architektúru ARM, verzia 9.0 Softvér 1 11. 4. 2019
3523 Kryptografický modul Apple Secure Key Store, verzia 9.0
(sepOS)
Hardvér 2 10. 9. 2019
iOS 11 3148 Modul Apple CoreCrypto User pre architektúru ARM, verzia 8.0 Softvér 1 9. 3. 2018

22. 5. 2018

6. 7. 2018
3147 Modul Apple CoreCrypto Kernel pre architektúru ARM, verzia 8.0 Softvér 1 9. 3. 2018

17. 5. 2018

3. 7. 2018
3223 Kryptografický modul Apple Secure Key Store, verzia 1.0
(sepOS)
Hardvér 1 10. 9. 2019

Certifikácie Common Criteria (CC)

Iniciatíva NIAP spravidla ponechá hodnotenia uvedené v zozname vyhovujúcich produktov dva roky. Potom sa overuje súlad s aktuálnymi zásadami správy zaistenia. Portál CC môže ponechať produkty v zozname certifikovaných produktov päť rokov. 

Na portáli Common Criteria Portal sú uvedené certifikácie, ktoré sa môžu vzájomne uznávať v rámci dohody CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement).

Viac informácií o certifikáciách Common Criteria nájdete na stránke zabezpečenia platforiem Apple.

V roku 2018 spoločnosť Apple iniciovala vyhodnocovanie zabezpečenia kľúčových aplikácií používaných v systéme iOS 11 s prehliadačom Safari a aplikáciou Kontakty.

V roku 2019 spoločnosť Apple v tomto vyhodnocovaní pokračovala s prehliadačom Safari a aplikáciou Kontakty v systéme iOS 12.

Spoločnosť Apple bude pre budúce vydania operačných systémov vykonávať ďalšie vyhodnocovanie zabezpečenia kľúčových aplikácií.

 

  ID schémy Názov Profily ochrany Dátum certifikácie Dokumenty

V spolupráci s iniciatívou NIAP prebieha vyhodnocovanie pre systém iOS 13 (mobilné zariadenia iPhone a iPad/sieť VPN/bezdrôtové pripojenie/agent správy MDM), prehliadač Safari a aplikáciu Kontakty. Pre systém macOS prebieha vyhodnocovanie s použitím profilov ochrany operačného systému na všeobecné použitie a úplného šifrovania disku (AA a EE). 

Vyhodnocované produkty (NIAP)

iOS 12 10960 Safari pre systém iOS 12 Profil ochrany pre aplikačný softvér

Rozšírený balík pre webové prehliadače
12. 6. 2019
10961 Kontakty pre systém iOS 12 Profil ochrany pre aplikačný softvér 28. 2. 2019
iOS 11 10916 Safari pre systém iOS 11 Profil ochrany pre aplikačný softvér

Rozšírený balík pre webové prehliadače
9. 11. 2018
10915 Kontakty pre systém iOS 11 Profil ochrany pre aplikačný softvér 13. 9. 2018

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: