Staršie systémové rozšírenia

Niektoré systémové rozšírenia nebudú kompatibilné s budúcou verziou systému macOS.

Systémové rozšírenia predstavujú kategóriu softvéru, ktorý funguje na pozadí a rozširuje funkčnosť Macu. Niektoré aplikácie inštalujú rozšírenia jadra, čo je druh systémových rozšírení fungujúci s použitím starších metód, ktoré nie sú také bezpečné alebo spoľahlivé ako moderné alternatívy. Mac ich identifikuje ako staršie systémové rozšírenia.

V roku 2019 spoločnosť Apple informovala vývojárov o tom, že systém macOS Catalina bude posledným systémom macOS, ktorý plne podporuje staršie systémové rozšírenia. Spolu s vývojármi sme potom pracovali na umožnení prechodu pre ich softvér. Prekonaním týchto rozšírení vývojári pomáhajú ďalej modernizovať Mac, zvyšovať jeho bezpečnosť a spoľahlivosť a umožňovať využívanie používateľsky prívetivejších spôsobov distribúcie softvéru. Konečný dátum prechodu ešte nebol stanovený.

Kým sa prechod nedokončí, Mac zobrazí správu pri prvom načítaní staršieho systémového rozšírenia a bude ju zobrazovať opakovane, kým sa rozšírenie bude naďalej používať. Vďaka tomu sa s predstihom dozviete, že existujúci softvér v systéme načítal systémové rozšírenie, ktoré nebude kompatibilné s budúcou verziou systému macOS:

Staršie systémové rozšírenia a aplikácie, ktoré sa na ne spoliehajú, fungujú dodnes. Teraz je však správny čas na kontaktovanie vývojára a zistenie, či je k dispozícii alebo sa plánuje aktualizovaná verzia jeho softvéru. Vývojár môže tiež vysvetliť, ako rozšírenie odstrániť alebo zakázať rozšírenie a aké dôsledky to môže mať.
 

Technické podrobnosti pre vývojárov sú k dispozícii v článku o zastaraných rozšíreniach jadra a alternatívach systémových rozšírení.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: