Apky, nastavenia a funkcie, ktoré môžete používať z ovládacieho centra

Ovládacie centrum vám na iPhone, iPade a iPode touch poskytuje rýchly prístup k nasledujúcim apkám, funkciám a nastaveniam.

Používanie ovládacieho centra pomocou niekoľkých klepnutí

Ak sa tieto apky, funkcie a nastavenia v ovládacom centre nezobrazujú, možno bude potrebné pridať ovládací prvok a prispôsobiť nastavenia ovládacieho centra. Po prispôsobení nastavení by ste k uvedeným položkám mali mať prístup niekoľkými klepnutiami.

Ikona budíka
Budík: Môžete si nastaviť budík alebo upravovať nastavenia funkcie Večierka.

Ikona kalkulačky
Kalkulačka:Môžete vykonávať rýchle číselné výpočty alebo používať funkcie vedeckej kalkulačky (po otočení zariadenia).

Ikona tmavého režimu
Tmavý režim: Tmavý režim spríjemňuje sledovanie obrazovky pri nedostatočnom osvetlení.

Ikona auta
Nerušiť počas šoférovania: Keď túto funkciu zapnete, iPhone rozpozná, či šoférujete, a stíši hovory, správy a hlásenia.

Sivá ikona zámku
Asistovaný prístup: Funkcia Asistovaný prístup umožňuje obmedziť zariadenie na jedinú apku a určiť funkcie apky, ktoré budú k dispozícii.

Ikona batérie
Režim slabej batérie: Do režimu slabej batérie prepnite, keď máte málo nabitú batériu iPhonu alebo keď nemáte prístup k elektrickej sieti.

Ikona lupy
Lupa: iPhone premeňte na lupu a priblížte si predmety v okolí.

Ikona Shazam
Rozpoznávanie hudby: Jedným klepnutím môžete rýchlo zistiť, čo práve počúvate. Výsledky sa zobrazia v hornej časti obrazovky.

Ikona zámku orientácie na výšku
Zámok orientácie na výšku: Zabraňuje otáčaniu obrazovky pri pohybe zariadenia.

Ikona QR kódu
Skener QR kódov: Naskenovaním QR kódu pomocou vstavanej kamery zariadenia môžete rýchlo prechádzať na webové stránky.

Ikona zvončeka
Tichý režim: Umožňuje rýchlo stíšiť upozornenia a hlásenia, ktoré zariadenie prijme.

Ikona postele
Režim spánku: Upravujte rozvrh spánku, obmedzte vyrušovanie pomocou funkcie Nerušiť a zapnite funkciu Príprava na spánok, ktorá minimalizuje rušivé vplyvy pred spaním.

Ikona stopiek
Stopky: Môžete merať trvanie udalosti a sledovať medzičasy.

Ikona s písmenom A
Veľkosť textu: Klepnutím na túto položku a potiahnutím posuvníka nahor alebo nadol zväčšíte alebo zmenšíte text na zariadení.

Ikona nahrávky
Diktafón: Môžete vytvárať hlasové nahrávky pomocou vstavaného mikrofónu zariadenia.

*Kalkulačka je dostupná len na iPhone a iPode touch. Funkcia Nerušiť počas šoférovania a režim slabej batérie sú dostupné len na iPhone. Tichý režim je dostupný len na iPade a iPode touch.

Ovládanie ďalších funkcií po stlačení a podržaní

Ďalšie ovládacie prvky zobrazíte stlačením a podržaním nasledujúcich apiek a nastavení.

Ikona Skratky prístupnosti
Skratky prístupnosti: Umožňujú rýchlo zapnúť rôzne funkcie prístupnosti, napríklad AssistiveTouch, Switch Control, VoiceOver a ďalšie.

Ikona Oznamovať správy pomocou Siri
Oznamovať správy pomocou Siri: Keď máte nasadené slúchadlá AirPods alebo kompatibilné slúchadlá Beats, Siri vám môže oznamovať prichádzajúce správy.

Ikona ovládača
Apple TV Remote: Umožňuje ovládať Apple TV 4K alebo Apple TV HD pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Ikona jasu v podobe slnka
Jas: Ťahaním ovládacieho prvku jasu nahor alebo nadol upravíte jas displeja.

Ikona fotoaparátu
Kamera: Môžete rýchlo zhotoviť fotku, selfie alebo nahrať video.

Ikona polmesiaca
Nerušiť: Zapnutím tohto režimu môžete stíšiť hlásenia na hodinu alebo do konca dňa. Môžete ho tiež nechať zapnutý len počas trvania určitej udalosti alebo kým sa nachádzate na určitom mieste. Po skončení udalosti alebo opustení daného miesta sa režim Nerušiť automaticky vypne.

Ikona svietidla
Svietidlo: Umožňuje používať LED blesk fotoaparátu ako svietidlo. Stlačením a podržaním svietidla môžete upravovať jas.

Ikona ucha
Sluch: Umožňuje spárovať iPhone, iPad alebo iPod touch s načúvacími prístrojmi alebo spárovanie zrušiť. Potom budete mať k načúvacím prístrojom rýchly prístup alebo budete v slúchadlách AirPods môcť používať funkciu Aktívne počúvanie.

Ikona Domácnosť
Domácnosť: Ak máte v apke Domácnosť nastavené príslušenstvo, môžete ovládať obľúbené zariadenia a scény v rámci domácnosti.

Ikona Night Shift
Night Shift: V rámci ovládacieho prvku Jas môžete zapnúť funkciu Night Shift, ktorá v noci mení farby na displeji na teplejšie odtiene farebného spektra.

Ikona Filtrovanie šumu
Filtrovanie šumu: Funkcia filtrovania šumu zisťuje zvuky prichádzajúce zvonku a slúchadlá AirPods Pro ich blokujú, aby sa šum odstránil. Transparentný režim umožňuje okolitému šumu preniknúť dovnútra, a tak počujete, čo sa deje okolo vás.

Ikona vytvorenia poznámok
Poznámky: Môžete si v rýchlosti zapísať nápad, vytvoriť kontrolný zoznam, vyrobiť náčrtok alebo využívať ďalšie možnosti.

Ikona Zrkadlenie obrazovky
Zrkadlenie obrazovky: Umožňuje bezdrôtovo streamovať hudbu, fotky a videá do Apple TV a ďalších zariadení podporujúcich technológiu AirPlay.

Ikona Záznam obrazovky
Záznam obrazovky: Klepnite a nahrajte obrazovku alebo stlačte a podržte Záznam obrazovky a potom klepnutím na Zvuk z mikrofónu zaznamenajte pomocou mikrofónu zariadenia aj zvuk.

Ikona Rozpoznávanie zvuku
Rozpoznávanie zvuku: iPhone bude načúvať a upozorní vás, keď rozpozná určité zvuky. Príkladom sú zvuky sirén, požiarnych alarmov, zvončekov dverí a ďalšie.

Ikona Priestorový zvuk
Priestorový zvuk: Používanie režimu Priestorový zvuk so slúchadlami AirPods Pro vám zaistí dynamický zážitok z počúvania. Priestorový zvuk mení prehrávané zvuky tak, že sa zdá, že prichádzajú od vášho zariadenia, aj keď sa poloha vašej hlavy alebo zariadenia zmení.

Ikona Časovač
Časovač: Potiahnutím posuvníka nahor alebo nadol nastavíte trvanie. Potom klepnite na Spustiť.

Ikona True Tone
True Tone: Keď zapnete True Tone, farba a intenzita displeja sa budú automaticky prispôsobovať okolitému osvetleniu.

Ikona Hlasitosť
Hlasitosť: Potiahnutím ovládača hlasitosti nahor alebo nadol upravíte hlasitosť prehrávania zvuku.

Ikona apky Wallet
Wallet: Umožňuje rýchly prístup ku kartám pre Apple Pay, palubným lístkom, vstupenkám do kina a ďalším položkám.

Na rozpoznávanie zvuku by ste sa nemali spoliehať v situáciách, v ktorých vám hrozí zranenie, vo vysokorizikových alebo núdzových situáciách ani pri navigácii.

Dátum zverejnenia: