Prehrávanie HDR videa na Macu

Podpora videa s vysokým dynamickým rozsahom (HDR), napríklad filmov a TV seriálov vo formáte HDR od spoločnosti Apple alebo iných poskytovateľov, vyžaduje najnovšiu verziu systému macOS, kompatibilný model Macu a displej, televízor alebo projektor kompatibilný s formátom HDR10. 

Modely Macu, ktoré podporujú formát HDR

Tieto modely Macu podporujú video vo formáte HDR na vstavanom displeji (ak je k dispozícii) a na externých displejoch kompatibilných s formátom HDR10.

Podporované formáty HDR

Vstavaný displej a displej Apple Pro Display XDR podporujú formáty Dolby Vision, HDR10 a HLG. Formáty Dolby Vision a HLG sa pri zobrazení na iných externých displejoch kompatibilných s formátom HDR10 skonvertujú na formát HDR10.

Podporované externé displeje HDR

Použite displej kompatibilný s formátom HDR10, ktorý sa pripája k portu Thunderbolt  alebo HDMI na Macu.

Ak Mac pre displej neaktivuje formát HDR automaticky, povoľte túto funkciu v nastaveniach displeja.

 


Dosiahnutie maximálnej kvality obrazu vo formáte HDR

Ak sa video HDR neprehráva s vysokým dynamickým rozsahom alebo v kvalite, ktorú očakávate, vyskúšajte tieto riešenia.

Skontrolujte Mac

  • Nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru spoločnosti Apple pre systém macOS Catalina alebo novší. Niektoré funkcie formátu HDR sú k dispozícii len v najnovšej verzii systému macOS.
  • Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Displeje. V sekcii Nastavenia displeja sa uistite, že je pre externé displeje zapnutá možnosť Vysoký dynamický rozsah. Toto nastavenie sa zobrazuje len na displejoch iných výrobcov, ktoré podporujú formát HDR10, nie na vstavaných displejoch. Ak HDR nechcete používať, toto nastavenie vypnite.
  • Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Batéria alebo Šetrič energie. Kliknite na tlačidlo Možnosti (ak sa zobrazuje). Ak je zapnutá možnosť „Optimalizovať streamovanie videa počas napájania z batérie“, Mac šetrí energiu prehrávaním videa HDR v kvalite SDR (štandardný dynamický rozsah), keď je napájaný z batérie. Ak chcete prehrávať obsah v kvalite HDR, pripojte počítač Mac k napájaniu alebo zrušte zaškrtnutie tohto políčka.
  • Obsah vo formáte HDR sa na modeloch Mac mini, Intel MacBook Pro a Intel MacBook Air môže prehrávať s rozlíšením najviac 1080p v závislosti od obsahu vo formáte HDR a displeja, na ktorom sa prehráva.

Skontrolujte displej

  • Niektoré televízory podporujú formát HDR iba v konkrétnom vstupe, napríklad vo vstupe HDMI 2 alebo HDMI 3. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k televízoru.
  • Uistite sa, že displej podporuje formát HDR10. Ak má displej vlastné nastavenie formátu HDR, zapnite ho alebo ho nastavte tak, aby sa formát HDR preferoval, ak je k dispozícii.
  • Uistite sa, že displej používa najnovší firmvér od príslušného výrobcu. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k displeju.
  • Všeobecne platí, že kvalita HDR je lepšia na displejoch HDR, ktoré ponúkajú vyšší jas a lepší kontrastný pomer, čo vedie k širšiemu dynamickému rozsahu. 

Skontrolujte médiá

Ak prehrávate prémiový obsah od poskytovateľa obsahu, ktorý je treťou stranou, overte si uňho, či podporuje formát HDR pre váš Mac.

Skontrolujte káble a iné zariadenia

  • Ak používate technológiu HDMI, uistite sa, že kábel HDMI a všetky adaptéry, ktoré s ním používate, podporujú formát HDR10. Spoločnosť Apple odporúča káble HDMI, ktoré boli testované s Apple TV 4K a širokou škálou televízorov, napríklad kábel Belkin UltraHD HDMI. Medzi kompatibilné adaptéry patrí napríklad viacportový digitálny AV adaptér Apple s konektorom USB-C alebo adaptér Belkin USB-C/HDMI.
  • Ak videosignál prechádza pred pripojením k displeju cez AV prijímač, soundbar alebo iné zariadenie, uistite sa, že toto zariadenie podporuje formát HDR10 a používa najnovší firmvér od výrobcu. Môžete vyskúšať pripojenie Macu priamo k displeju.

Skontrolujte prostredie na sledovanie

Jas a farby videa vo formáte HDR sa môžu líšiť v závislosti od modelu Mac a osvetlenia prostredia. Prostredie so slabším osvetlením, napríklad v miestnosti, v ktorej je šero, zvyšuje vizuálny efekt formátu HDR.

Skontrolujte sieť

Na kvalitu videa streamovaného v sieti (vrátane internetu) má vplyv kvalita tejto siete. Na streamovanie formátov videa s vysokou kvalitou potrebujete rýchle pripojenie. Spoločnosť Apple odporúča používať na streamovanie obsahu vo formáte 4K minimálnu rýchlosť 25 Mb/s.

 


Podrobnosti o možnostiach formátu HDR alebo nastaveniach displeja, kábla alebo adaptéra iného výrobcu nájdete v dokumentácii k príslušnému produktu. Môžete sa tiež obrátiť na dodávateľa produktu.
  

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: