Nastavenie AirTagu na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prostredníctvom AirTagu si môžete udržiavať prehľad o veciach, ktoré používate každý deň, ako sú napríklad kľúče alebo batoh. Prečítajte si, ako nastaviť AirTag pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Čo potrebujete

 • iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 14.5 alebo iPadOS 14.5 (alebo novším) a zapnutú dvojfaktorovú autentifikáciu
 • Zapnutú službu Nájsť.
 • Zapnutý Bluetooth.
 • Silné Wi-Fi alebo mobilné pripojenie.
 • Zapnuté lokalizačné služby: prejdite na Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.
 • Zapnutý prístup k polohe pre apku Nájsť, aby bolo možné používať presné hľadanie a zobraziť presnú polohu AirTagu. Prejdite na Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby, potom rolujte nadol a klepnite na Nájsť. Vyberte možnosť „Pri používaní apky“ alebo „Pri používaní apky alebo widgetov“. Potom zapnite možnosť Presná poloha.

Ak máte spravované Apple ID, AirTag nemožno nastaviť. 

 

Nastavenie AirTagu

 1. Uistite sa, že zariadenie je pripravené na nastavenie.
 2. Ak je AirTag nový, odstráňte fóliu, ktorou je obalený, a vytiahnutím prúžka aktivujte batériu. AirTag prehrá zvuk.
 3. Podržte AirTag v blízkosti iPhonu, iPadu alebo iPodu touch a klepnite na Pripojiť.* Ak máte viacero AirTagov a zobrazí sa hlásenie „Bol detegovaný viac ako jeden AirTag“, uistite sa, že v jednom okamihu sa v blízkosti vášho zariadenia nachádza len jeden AirTag. Potrebujete pomoc s pripojením AirTagu
 4. V zozname vyberte názov predmetu alebo vyberte možnosť Vlastný názov, AirTag pomenujte a vyberte emoji. Potom klepnite na Pokračovať.
 5. Znova klepnite na Pokračovať a zaregistrujte tak AirTag vo svojom Apple ID.  
 6. Klepnite na Hotovo. 

Teraz môžete AirTag pripnúť k predmetu a sledovať ho v apke Nájsť

* AirTag môžete nastaviť aj v apke Nájsť. Klepnite na tab Predmety a potom na Pridať predmet.

 

Zmena názvu AirTagu

 1. Otvorte apku Nájsť a klepnite na tab Predmety.
 2. Klepnite na AirTag, ktorý chcete premenovať alebo ktorého emoji chcete zmeniť.
 3. Rolujte nadol a klepnite na Premenovať predmet.
 4. Vyberte názov v zozname alebo klepnite na Vlastný názov. 
 5. Zadajte pre AirTag vlastný názov a vyberte požadované emoji.
 6. Klepnite na Hotovo. 

Ak sa AirTag nedá nastaviť

 1. Uistite sa, že zariadenie je pripravené na nastavenie.
 2. Ak animácia nastavenia zmizla, stlačením bočného tlačidla alebo tlačidla Spať/Zobudiť na iPhone ho uspite. Potom iPhone zobuďte a odomknite. Počkajte až 15 sekúnd a animácia by sa mala znova objaviť. 
 3. Ak máte viacero AirTagov, uistite sa, že v jednom okamihu sa v blízkosti vášho zariadenia nachádza len jeden.
 4. Vyberte z AirTagu batériu a vráťte ju späť.* 
 5. Ak sa AirTag k zariadeniu stále nepripája, resetujte AirTag

Prečítajte si, čo robiť, ak sa zobrazuje hlásenie, že AirTag je pripojený k inému Apple ID.

* Upozornenie: AirTag, kryt batérie a batéria môžu pre malé deti predstavovať riziko zadusenia alebo im môžu spôsobiť iné zranenia. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Viac o používaní AirTagu s apkou Nájsť

Dátum zverejnenia: