Hľadanie kľúčov, batohu a ďalších vecí pomocou AirTagu

AirTag vám pomáha udržiavať si prehľad o veciach, na ktorých vám záleží, a v prípade potreby vám ich pomôže nájsť. Ak stratíte predmet a nachádza sa v blízkosti, použite funkciu Presné hľadanie (na podporovaných modeloch iPhonu), ktorá vás k predmetu môže doviesť. Môžete aj pomocou apky Nájsť prehrať na AirTagu zvuk, zobraziť si ho na mape alebo sa k nemu dať naviesť pomocou navigácie.

Použitie Presného hľadania na určenie presnej polohy predmetu

Ak máte podporovaný model iPhonu s ultraširokým pásmom a váš AirTag je v blízkosti,1 môžete klepnúť na Nájsť: V blízkosti, aby ste ho ľahšie našli – a to aj keď je zapadnutý medzi vankúšmi pohovky alebo zavalený pod kopou pošty.

Vyhľadanie predmetu v blízkosti

 1. Otvorte apku Nájsť a klepnite na tab Predmety.
 2. Vyberte požadovaný AirTag a klepnite na Nájsť: V blízkosti.1 Položka Nájsť: V blízkosti sa nezobrazuje
  Snímka obrazovky s tlačidlami Prehrať zvuk a Nájsť: V blízkosti
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pohybujte sa v priestore, v ktorom sa AirTag nachádza, až kým sa k nemu iPhone nepripojí.
 4. Potom sa na iPhone zobrazí vzdialenosť od AirTagu a smer, ktorým sa nachádza. Pomocou týchto informácií sa k AirTagu približujte, až kým stratený predmet nenájdete.
  • Keď je AirTag v dosahu pripojenia Bluetooth na zariadení, môžete na AirTagu prehrať zvuk klepnutím na tlačidlo Prehrať zvuk 
  • Ak sa na iPhone zobrazí informácia o tom, že treba viac svetla, klepnite na tlačidlo Zapnúť svietidlo .
 5. Po skončení klepnite na tlačidlo Hotovo 

Ak sa tlačidlo Nájsť nezobrazuje

Ak sa položka Nájsť: V blízkosti nezobrazuje, skontrolujte, či máte pre apku Nájsť zapnutý prístup k polohe.

 1. Prejdite na Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť > Lokalizačné služby a skontrolujte, či sú lokalizačné služby zapnuté.
 2. Rolujte nadol a klepnite na Nájsť.
 3. Vyberte možnosť „Nikdy“, „Opýtať sa nabudúce alebo pri zdieľaní“ alebo „Pri používaní apky“. Ak chcete, aby bolo určovanie polohy čo najpresnejšie, zapnite možnosť Presná poloha.

Položka Nájsť: V blízkosti sa stále nezobrazuje? AirTag môže byť mimo dosahu pripojeného zariadenia. Najskôr zistite, ako sa k nemu dostať.

Na výkon určovania polohy môže mať nepriaznivý vplyv okolité prostredie vrátane materiálov stien alebo predmetov medzi iPhonom a AirTagom. 


Ďalšie spôsoby hľadania predmetov

Keď stratíte predmet s pripnutým AirTagom, zobrazte si v apke Nájsť jeho poslednú známu polohu alebo sa k nemu dajte naviesť pomocou navigácie. Ak je AirTag nablízku, môžete ho aj prezvoniť prostredníctvom jeho vstavaného reproduktora. AirTag využíva sieť služby Nájsť, čo je šifrovaná anonymná sieť stoviek miliónov zariadení Apple, ktoré vám môžu pomôcť nájsť vaše veci. 

Zobrazenie AirTagu na mape

 1. Otvorte apku Nájsť a klepnite na tab Predmety.
 2. V zozname Predmety vyberte AirTag, ktorý chcete vyhľadať.
  • Ak je AirTag v dosahu vášho zariadenia alebo ak ho sieť služby Nájsť nedávno detegovala, uvidíte ho na mape. Pod jeho názvom sa zobrazí aktualizovaná poloha a časová značka.
  • Ak AirTag nie je v dosahu vášho zariadenia ani iných zariadení v sieti služby Nájsť, uvidíte jeho poslednú známu polohu a časovú značku. Ak chcete dostať hlásenie, keď bude AirTag v dosahu vášho zariadenia alebo keď ho deteguje sieť služby Nájsť, v sekcii Hlásenia zapnite možnosť Upozorniť pri nájdení. 

Ak AirTag nevidíte na mape

Prehratie zvuku

 1. Na iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte apku Nájsť a potom klepnite na tab Predmety.
 2. V zozname Položky vyberte AirTag, na ktorom chcete prehrať zvuk. 
 3. Klepnite na Prehrať zvuk.1 Ak je AirTag v dosahu rozhrania Bluetooth, prehrá zvuk. 
 4. Ak chcete prehrávanie tohto zvuku zastaviť skôr, než sa ukončí automaticky, klepnite na Zastaviť zvuk.

Ak je AirTag v dosahu pripojenia Bluetooth na zariadení, no neprehráva zvuk

Navigácia

Ak váš iPhone alebo oblasť nepodporuje ultraširoké pásmo alebo ak je AirTag mimo dosahu vášho zariadenia, môžete sa k nemu dať naviesť pomocou navigácie. 

 1. Otvorte apku Nájsť a klepnite na tab Predmety.
 2. Vyberte AirTag, ku ktorému sa chcete dať naviesť.
 3. Ak chcete trasu k AirTagu zobraziť v Mapách, klepnite na Trasa.
 4. Ak chcete zistiť trasu z aktuálnej polohy k AirTagu, klepnite na Prejsť.

Ak sa AirTag nezobrazuje v apke Nájsť

 1. Vyberte z AirTagu batériu a vráťte ju späť.2
 2. Ak AirTag po vrátení batérie neprehrá zvuk, vymeňte ju za novú (typ CR2032).

1. Funkcia Nájsť: V blízkosti alebo prehratie zvuku pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch funguje iba v prípade, že je AirTag v dosahu pripojenia Bluetooth. Ak je mimo dosahu, dajte sa k nemu najskôr naviesť pomocou navigácie. Funkcia Nájsť: V blízkosti využíva ultraširoké pásmo, ktoré nie je dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Prečítajte si viac o dostupnosti ultraširokého pásma

2. Upozornenie: AirTag, kryt batérie a batéria môžu pre malé deti predstavovať riziko zadusenia alebo im môžu spôsobiť iné zranenia. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Sieť služby Nájsť nie je podporovaná v Južnej Kórei a v závislosti od miestnych zákonov nemusí byť k dispozícii ani v iných oblastiach. 

Dátum zverejnenia: