Otáčanie obrazovky na iPade

Obrazovka na iPade sa dá otočiť, aby ste aplikácie, ako napríklad Safari či Správy, mohli používať v režime zobrazenia na výšku alebo na šírku. Prečítajte si, ako otočiť obrazovku na iPade alebo čo robiť, ak táto funkcia nefunguje.

Niektoré aplikácie otáčanie nepodporujú, takže obrazovka sa neotočí, ani keď zamknutie orientácie nie je zapnuté.

Otáčanie obrazovky na iPade

  1. Uistite sa, že je zamknutie orientácie vypnuté:
    • Na iPade so systémom iOS 12 alebo novším, prípadne so systémom iPadOS potiahnutím prstom z pravého horného rohu obrazovky nadol otvorte ovládacie centrum. Potom sa klepnutím na tlačidlo Zamknutie orientácie  uistite, že je funkcia vypnutá.
    • Na iPade so systémom iOS 11 alebo starším otvorte ovládacie centrum potiahnutím prstom z dolného okraja obrazovky nahor. Potom sa klepnutím na tlačidlo Zamknutie orientácie  uistite, že je funkcia vypnutá.
  2. Otočte iPad nabok. 

Ak sa obrazovka stále neotočí, vyskúšajte inú aplikáciu, napríklad Safari alebo Správy, ktoré režim zobrazenia na šírku určite podporujú. Ak sa obrazovka neotočí ani tam, skontrolujte, či má iPad bočný prepínač.

Skontrolovanie bočného prepínača na iPade

Ak sa tlačidlo Zamknutie orientácie  nezobrazuje, skontrolujte, či má iPad bočný prepínač. Ak máte iPad s bočným prepínačom, môžete prepínač nastaviť tak, aby fungoval na zamknutie orientácie alebo ako prepínač stíšenia zvuku.

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné. Vyberte požadovanú možnosť v časti Bočný prepínač.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak sa obrazovka na iPade neotočí ani potom, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: