Otáčanie obrazovky na iPade

Obrazovka na iPade sa dá otočiť, aby ste apky, ako napríklad Safari či Správy, mohli používať v režime zobrazenia na výšku alebo na šírku. Prečítajte si, ako otočiť obrazovku na iPade alebo čo robiť, ak táto funkcia nefunguje.

Niektoré apky otáčanie nepodporujú, takže sa obrazovka v týchto apkách nemusí otáčať, aj keď je otáčanie povolené.

Otáčanie obrazovky na iPade

  1. Uistite sa, že zamknutie orientácie je vypnuté: Potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky otvorte ovládacie centrum. Potom sa klepnutím na tlačidlo Zamknutie orientácie  uistite, že funkcia je vypnutá.
    Obrazovka iPadu s ovládacím centrom.
  2. Otočte iPad nabok. 

Ak sa obrazovka stále neotáča, vyskúšajte inú apku, napríklad Safari alebo Správy, ktorá funguje v režime zobrazenia na šírku, a skontrolujte, či má iPad bočný prepínač.

Ak máte starší iPad, skontrolujte, či má bočný prepínač

Ak sa tlačidlo Zamknutie orientácie  nezobrazuje, skontrolujte, či má iPad bočný prepínač. Ak máte starší iPad s bočným prepínačom, prepínač môžete nastaviť tak, aby fungoval ako zámok orientácie alebo prepínač stíšenia zvuku.

Prejdite na Nastavenia > Všeobecné. Vyberte požadovanú možnosť v časti Bočný prepínač.

Bočný pohľad na iPad s bočným prepínačom.

Skontrolovanie apky, ktorú používate

Pamätajte, že nie všetky apky podporujú otáčanie. Ak sa niektoré apky na iPade otáčajú podľa očakávania, kým iné nie, znamená to, že ich tak naprogramovali príslušní vývojári.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak sa obrazovka na iPade neotáča ani potom, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: