Ak na správu dokumentov aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote na iPhone, iPade alebo iPode touch používate službu WebDAV

Po aktualizácii na aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote vo verzii 10.0 nebudete môcť nahrávať dokumenty na server WebDAV. Všetky položky čakajúce na nahratie si uložte do zariadenia, do iCloudu alebo do inej lokality, aby ste zaistili, že sa nestratia žiadne zmeny, ktoré sa ešte nenahrali.

Ak po aktualizácii aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote existujú položky čakajúce na nahratie na server WebDAV, zobrazí sa upozornenie s otázkou, či chcete obnoviť dokumenty čakajúce na nahratie. Ak chcete uložiť jeden dokument, klepnite na položku Uložiť kópiu; ak chcete uložiť viac dokumentov, klepnite na položku Uložiť kópie. Potom vyberte umiestnenie v zariadení, v službe iCloud Drive alebo v inej lokalite. Ak tieto zmeny nechcete uložiť, klepnite na položku Vymazať (alebo Vymazať všetky v prípade viacerých dokumentov).

Všetky dokumenty, ktoré ste nahrali na server WebDAV pred aktualizáciou aplikácií Pages, Numbers a Keynote v zariadení, sú stále k dispozícii na serveri WebDAV.

Dátum zverejnenia: