Používanie režimu Zamknutie vo vode a vypustenie vody z hodiniek Apple Watch

Keď nosíte hodinky Apple Watch vo vode, zapnite režim Zamknutie vo vode. Keď skončíte, otočte korunkou Digital Crown, aby sa z reproduktora hodiniek dostala voda. Postupujte takto.

Keď je zapnutý režim Zamknutie vo vode, hodinky Apple Watch Series 2 alebo novšie nereagujú na dotyk na displeji. Tým sa zabráni náhodnému zadaniu vstupu, keď ste vo vode. Keď režim Zamknutie vo vode vypnete, z hodiniek sa vypustí všetka voda, ktorá zostala v reproduktore.

Zapnutie režimu Zamknutie vo vode

  1. Keď je viditeľný ciferník alebo aplikácia, dotknite sa spodnej strany displeja a podržte ju. Počkajte na zobrazenie ovládacieho centra a potom potiahnite prstom nahor. Ovládacie centrum môžete otvoriť z akejkoľvek obrazovky.
  2. Klepnite na tlačidlo Zamknutie vo vode . Ikona Zamknutie vo vode  sa zobrazuje v hornej časti ciferníka.

Režim Zamknutie vo vode sa zapne automaticky aj pri začatí cvičenia vo vode, napríklad plávania alebo surfovania.

Vypnutie režimu Zamknutie vo vode a vypustenie vody

Otáčajte korunkou Digital Crown na boku hodiniek Apple Watch, kým sa na displeji nezobrazí nápis Odomknuté. Korunkou Digital Crown môžete otáčať ktorýmkoľvek smerom.

Zaznie postupnosť tónov, aby sa vypustila všetka voda, ktorá v reproduktore zostala. Potom môžete displej používať zvyčajným spôsobom.

Dátum zverejnenia: