Ak sa Mac spustí a zobrazí sa prečiarknutý kruh

Prečiarknutý kruh znamená, že váš štartovací disk obsahuje operačný systém pre Mac, no nie je to systém macOS, ktorý môže váš Mac používať. 


Symbol zákazu, ktorý vyzerá ako prečiarknutý kruh, znamená, že štartovací disk obsahuje operačný systém pre Mac, no nejde o verziu systému macOS, ktorú by vo vašom Macu bolo možné použiť. 

  1. Stlačte vypínač na Macu a držte ho stlačený až 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne.
  2. Opravte štartovací disk pomocou Diskovej utility
  3. Ak Disková utilita nenašla žiadne chyby alebo ak všetky chyby opravila, preinštalujte systém macOS.
  4. Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: