Oprava disku Macu pomocou Diskovej utility

Na vyhľadanie a odstránenie chýb na disku môžete použiť funkciu Záchrana disku v Diskovej utilite.

Disková utilita dokáže nájsť a odstrániť chyby súvisiace s naformátovaním a adresárovou štruktúrou disku Macu. Chyby môžu viesť k neočakávanému správaniu pri používaní Macu a zásadné chyby môžu dokonca úplne zabrániť spusteniu Macu.

Skôr než budete pokračovať, uistite sa, že máte aktuálnu zálohu Macu pre prípad, že budete musieť obnoviť poškodené súbory alebo keď Disková utilita nájde chyby, ktoré nedokáže opraviť.

Otvorte Diskovú utilitu

Spravidla stačí otvoriť Diskovú utilitu v priečinku Utility vo vašom priečinku Aplikácie. Ak sa však Mac nespustí úplne alebo ak chcete opraviť disk, z ktorého sa Mac spúšťa, otvorte Diskovú utilitu v Obnove macOS:

 1. Zistite, či používate Mac s čipom Apple Silicon a potom postupujte podľa príslušných krokov:
  • Čip Apple Silicon: Zapnite Mac a držte stlačené tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí okno s možnosťami spustenia. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska s označením Možnosti a potom kliknite na Pokračovať.
  • Procesor Intel: Zapnite Mac, potom ihneď stlačte a podržte stlačené tieto dve klávesy, kým sa nezobrazí logo Apple alebo iný obrázok: Command (⌘) a R.
 2. Môže sa zobraziť výzva na výber používateľa, ktorého heslo poznáte. Vyberte používateľa, potom kliknite na Ďalej a zadajte heslo správcu.
 3. V okne Utility v Obnove macOS vyberte Disková utilita a kliknite na Pokračovať.

 


Výber disku v programe Disková utilita

Na lište alebo na paneli s nástrojmi v Diskovej utilite vyberte položky Zobraziť > Zobraziť všetky zariadenia (ak je k dispozícii).

Disková utilita: Zobraziť všetky zariadenia

Na postrannom paneli v Diskovej utilite by sa teraz mal zobrazovať každý dostupný disk alebo iné úložné zariadenie, počínajúc štartovacím diskom. Pod každým diskom by mali byť zobrazené všetky kontajnery a oddiely na tomto disku. Disk sa nezobrazuje?

Disková utilita: Kontajnery a oddiely
V tomto príklade je na štartovacom disku (APPLE HDD) jeden kontajner a dva oddiely (Macintosh HD, Macintosh HD – Data). Váš disk pravdepodobne neobsahuje kontajner a môže mať iný počet oddielov.

 


Oprava oddielov, potom kontajnerov a potom diskov

Pri každom disku, ktorý opravujete, začnite výberom posledného oddielu na tomto disku a potom kliknite na tlačidlo alebo tab Záchrana disku .

Disková utilita: Spustiť prvú pomoc?
V tomto príklade je posledným oddielom na disku oddiel Macintosh HD – Data.


Kliknutím na Spustiť začnite kontrolovať, či vybraný oddiel neobsahuje chyby.

 • Ak tlačidlo Spustiť nie je k dispozícii, kliknite na tlačidlo Opraviť disk.
 • Ak je tlačidlo neaktívne a nemôžete naň kliknúť, tento krok pre disk, kontajner alebo zväzok, ktorý ste vybrali, preskočíte.
 • Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, aby sa disk odomkol, zadajte heslo správcu.

Po dokončení kontroly oddielu pomocou Diskovej utility vyberte na postrannom paneli ďalšiu položku nad týmto oddielom a znova spustite funkciu Záchrana disku. Postupujte v zozname nahor, spustite funkciu Záchrana disku pre každý oddiel na disku, potom pre každý kontajner na disku a nakoniec pre samotný disk. 

Disk First Aid: proces je dokončený
V tomto príklade je príkaz na opravu Macintosh HD - Data, potom Macintosh HD, potom Container disk3, potom APPLE HDD.
   

Ak Disková utilita nájde chyby, ktoré nedokáže opraviť

Ak Disková utilita nájde chyby, ktoré nedokáže opraviť, použite Diskovú utilitu na vymazanie (naformátovanie) disku.

Disk sa nezobrazuje v Diskovej utilite

Ak sa disk v Diskovej utilite nezobrazuje, znamená to, že nemožno zobraziť ani kontajnery alebo oddiely na tomto disku. V takom prípade postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Vypnite Mac a odpojte od neho všetky zariadenia, ktoré nie sú dôležité.
 2. Ak opravujete externý disk, uistite sa, že je pripojený priamo k Macu pomocou kábla, o ktorom viete, že je funkčný. Potom disk vypnite a znova zapnite.
 3. Ak sa disk naďalej nezobrazuje v Diskovej utilite, váš Mac možno potrebuje servis. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.  
Dátum zverejnenia: