Ak na iPade nefungujú mikrofóny

Ak zvuk počas hovorov FaceTime, vo videozáznamoch alebo v aplikáciách nie je zreteľný, prečítajte si, čo robiť.

Vyčistite mikrofóny

 1. Odstráňte z iPadu všetky chrániče obrazovky, fólie a puzdrá.
 2. Odstráňte z otvorov iPadu všetky nečistoty. 

Ak vás Siri nepočuje

 1. Otvorte aplikáciu Diktafón.
 2. Klepnite na tlačidlo Nahrať , hovorte do hornej časti iPadu a potom nahrávanie zastavte.
 3. Pri prehrávaní nahrávky by ste mali zreteľne počuť svoj hlas.
 4. Ak svoj hlas nepočujete zreteľne, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak vo videách nemožno nahrávať zvuk

 1. Otvorte aplikáciu Kamera.
 2. Nahrajte video a počas nahrávania hovorte do hornej časti iPadu. 
 3. Klepnutím na tlačidlo výberu kamery  prepnite na druhú kameru. Nahrajte ďalšie video a počas nahrávania hovorte do hornej časti iPadu.
 4. Pri prehrávaní videí by ste mali zreteľne počuť svoj hlas.
 5. Ak svoj hlas nepočujete zreteľne, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak nefunguje mikrofón v konkrétnej aplikácii

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Mikrofón.
 2. Uistite sa, že je príslušná aplikácia povolená.
 3. Ak má aplikácia povolenie na prístup k mikrofónu alebo ak nie je uvedená, obráťte sa na vývojára aplikácie.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

 

Dátum zverejnenia: