Ak nefunguje mikrofón na iPode touch

Ak zvuk počas hovorov FaceTime, vo videozáznamoch alebo v aplikáciách nie je zreteľný, prečítajte si, čo robiť.

Vyčistite mikrofón

  1. Odstráňte z iPodu touch všetky chrániče obrazovky, fólie a puzdrá.
  2. Odstráňte z otvorov iPodu touch všetky nečistoty. 

Ak vás Siri nepočuje

  1. Otvorte aplikáciu Diktafón. 
  2. Klepnite na tlačidlo Nahrať , hovorte do zadnej časti iPodu touch a potom nahrávanie zastavte.
  3. Pri prehrávaní nahrávky by ste mali zreteľne počuť svoj hlas.
  4. Ak svoj hlas nepočujete zreteľne, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak nefunguje mikrofón v konkrétnej aplikácii

  1. Prejdite na Nastavenia > Súkromie > Mikrofón.
  2. Uistite sa, že je príslušná aplikácia povolená.
  3. Ak má aplikácia povolenie na prístup k mikrofónu alebo ak nie je uvedená, obráťte sa na vývojára aplikácie.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Dátum zverejnenia: