Obsah zabezpečenia v systéme tvOS 13.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme tvOS 13.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

tvOS 13.3

Dátum vydania: 10. decembra 2019

CFNetwork

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný obísť zabezpečenie HSTS v prípade obmedzeného počtu konkrétnych domén najvyššej úrovne, ktoré predtým neboli v zozname predbežného načítavania HSTS

Popis: Dochádzalo k problému s konfiguráciou, ktorý bol vyriešený používaním ďalších obmedzení.

CVE-2019-8834: Rob Sayre (@sayrer)

Dátum pridania záznamu: 4. apríla 2020

Servery proxy CFNetwork

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-8848: Zhuo Liang z tímu Vulcan Team spoločnosti Qihoo 360

FaceTime

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie videa so škodlivým kódom cez FaceTime môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8830: Natalie Silvanovich z tímu Google Project Zero

Jadro

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2019-8833: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Jadro

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8828: Cim Stordal zo spoločnosti Cognite

CVE-2019-8838: Dr. Silvio Cesare zo spoločnosti InfoSect

libexpat

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Analýza súboru XML so škodlivým kódom môže viesť k odkrytiu informácií o používateľoch

Popis: Tento problém bol vyriešený aktualizovaním súčasti expat na verziu 2.2.8.

CVE-2019-15903: Joonun Jang

libpcap

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Viacero problémov v súčasti libpcap

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizovaním súčasti libpcap na verziu 1.9.1

CVE-2019-15161

CVE-2019-15162

CVE-2019-15163

CVE-2019-15164

CVE-2019-15165

Dátum pridania záznamu: 6. apríla 2020

Zabezpečenie

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8832: Insu Yun z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Pri návšteve webovej stránky so škodlivým kódom môže dôjsť k odhaleniu stránok navštívených používateľom

Popis: Pri spracovávaní rozhrania Storage Access API dochádzalo k problému s únikom informácií. Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2019-8898: Michael Kleber zo spoločnosti Google

Dátum pridania záznamu: 11. februára 2020, dátum aktualizovania: 20. februára 2020

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8835: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro, Mike Zhang z tímu Pangu Team

CVE-2019-8844: William Bowling (@wcbowling)

WebKit

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím po uvoľnení, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8846: Marcin Towalski zo spoločnosti Cisco Talos

Ďalšie poďakovanie

Core Data

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Natalie Silvanovich z tímu Google Project Zero.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: