Informácie o úložnom module Promise Pegasus R4i MPX RAID pre Mac Pro (2019)

Prečítajte si, ako nainštalovať a používať modul Pegasus R4i v Macu Pro (2019).

Modul Pegasus R4i bol skonštruovaný pre Mac Pro (2019). Ide o modul RAID MPX typu Plug & Play so štyrmi vymeniteľnými 8 TB pevnými diskami SATA s rýchlosťou 7200 ot./min., ktorý poskytuje 32 TB prvotného úložného priestoru. Modul Pegasus R4i sa dodáva predformátovaný v hardvérovom produkte RAID 5. Systém macOS Catalina tiež obsahuje zabudovanú podporu, takže môžete zväzok začať používať ihneď po inštalácii.

Inštalácia modulu Pegasus R4i do slotov 1 – 2 Macu Pro

Na dosiahnutie maximálneho výkonu spoločnosť Apple odporúča nainštalovať modul Pegasus R4i do slotov 1 – 2 Macu Pro. Možno budete musieť v Macu Pro presunúť existujúci modul MPX zo slotov 1 – 2 do slotov 3 – 4. Pokyny na inštaláciu nájdete aj v príručke so stručným návodom v balíku Pegasus R4i a na webstránke Promise.

Reštartovanie Macu Pro a nainštalovanie softvéru Pegasus Utility

Po nainštalovaní modulu a reštartovaní Macu Pro sa modul Pegasus R4i zobrazí ako zväzok. Keď Mac Pro rozpozná modul prvýkrát, ozve sa postupnosť tónov priamo z modulu. Keď sa prihlásite a zväzok sa úspešne pripojí, ozve sa ďalšia postupnosť tónov. Ak chcete modul Pegasus R4i spravovať, nainštalujte softvér Pegasus Utility. Inštalátor sa nachádza na zväzku Pegasus. Ak potrebujete pomoc s používaním softvéru Pegasus Utility na správu zväzku RAID, navštívte webstránku Promise.

Vypnutie funkcie Power Nap

Ako posledný krok vypnite na Macu Pro funkciu Power Nap: vo Finderi vyberte položku Systémové nastavenia > Šetrič energie a potom zrušte výber možnosti Povoliť Power Nap. 

Pred poslaním vždy z Macu Pro úložný modul Pegasus R4i odstráňte, aby ste predišli poškodeniu počítača.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: