Prehrávanie obsahu Apple Podcasts s Alexou

Požiadajte Alexu, aby vám prehrávala vaše obľúbené programy.

Služba Apple Podcasts pre Alexu je k dispozícii len v Austrálii, Rakúsku, Brazílii, Kanade, Francúzsku, Nemecku, Indii, Írsku, Taliansku, Japonsku, Mexiku, na Novom Zélande, v Španielsku, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch.

Čo potrebujete

 • Amazon Fire TV alebo reproduktor Amazon Echo
 • iPhone, iPad alebo zariadenie s Androidom, ktoré ste použili na nastavenie
 • Apku Amazon Alexa nainštalovanú v zariadení

Ak chcete používať všetky funkcie služby Apple Podcasts s Alexou, uistite sa, že máte zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS. Mali by ste aj skontrolovať v App Store alebo Google Play Store, či nie sú k dispozícii aktualizácie apky Amazon Alexa.

Ak potrebujete pomoc s nastavením alebo používaním Alexy, zariadenia Amazon Echo alebo zariadenia Fire TV, požiadajte o pomoc spoločnosť Amazon.

Nastavenie Apple Podcasts s Alexou

Ak chcete začať alebo pokračovať v epizóde s Alexou od pozície, na ktorej ste skončili, prepojte Apple Podcasts s apkou Amazon Alexa.

 1. Otvorte apku Amazon Alexa a klepnite na tab More (Viac) v dolnej časti obrazovky.
 2. Klepnite na Settings (Nastavenia).
 3. Rolujte nadol a klepnite na Music & Podcasts (Hudba a podcasty).
 4. Klepnite na Link New Service (Prepojiť s novou službou) a potom na tlačidlo Apple Podcasts.
 5. Klepnite na Enable to Use (Povoliť použitie) a potom na Settings (Nastavenia).
 6. Klepnite na Link Account (Prepojiť s účtom) a potom vykonajte overenie pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Zručnosť Apple Podcasts môžete povoliť aj v obchode so zručnosťami pre Alexu na webe.

Požiadanie Alexy o prehrávanie obsahu v Apple Podcasts

Povedzte napríklad „Alexa, prehraj Dobré ráno v Apple Podcasts“. Ak nechcete zakaždým vyslovovať „v Apple Podcasts“, môžete Apple Podcasts nastaviť ako predvolenú službu podcastov.

 1. Otvorte apku Amazon Alexa a klepnite na tab More (Viac) v dolnej časti obrazovky.
 2. Klepnite na Settings (Nastavenia).
 3. Klepnite na Music & Podcasts (Hudba a podcasty).
 4. V časti Settings (Nastavenia) klepnite na Default Services (Predvolené služby).
 5. V časti Podcasts (Podcasty) klepnite na Change (Zmeniť).
 6. Klepnite na Apple Podcasts.

V niektorých krajinách a oblastiach Alexa nepodporuje explicitný obsah.

Zakázanie Apple Podcasts v apke Alexa

 1. Otvorte apku Amazon Alexa a klepnite na tab More (Viac) v dolnej časti obrazovky.
 2. Klepnite na Settings (Nastavenia).
 3. Klepnite na Music & Podcasts (Hudba a podcasty).
 4. Klepnite na Apple Podcasts.
 5. Klepnite na Disable Skill (Vypnúť zručnosť).

Zakázaním schopnosti Apple Podcasts zrušíte aj prepojenie účtu Apple Podcasts s apkou Amazon Alexa.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: