Ak sa zobrazí správa Nepodarilo sa vytvoriť účet Apple ID alebo Nepodarilo sa nastaviť iCloud

Ak sa pokúsite nastaviť iCloud na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu a zobrazí sa upozornenie, prečítajte si, čo robiť.

Ak sa zobrazí správa Nepodarilo sa vytvoriť účet Apple ID

Ak sa zobrazí správa Nepodarilo sa vytvoriť účet Apple ID, znamená to, že ste prekročili počet nových účtov Apple ID, pre ktoré môžete nastaviť iCloud na jednom zariadení za jeden rok.

Prečo sa táto správa zobrazila?

Táto správa sa môže zobraziť pri vytváraní nového účtu Apple ID na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu, najmä ak používate repasované zariadenie alebo zariadenie z druhej ruky, prípadne ak ste na tomto zariadení už niekoľko účtov Apple ID vytvorili.

Čo robiť?

Ak máte iný iPhone, iPad, iPod touch alebo Mac, môžete sa pokúsiť vytvoriť nový účet Apple ID na tomto zariadení. Vytvorte účet Apple ID a potom začnite používať iCloud podľa krokov na obrazovke. A ak už máte nastavený účet Apple ID v kombinácii s iCloudom, môžete sa prihlásiť do tohto účtu Apple ID. Ak už účet Apple ID máte, nemusíte vytvárať nový. 

Účet Apple ID nemusíte vytvárať ani v týchto prípadoch:

Ak stále potrebujete vytvoriť na zariadení nový účet Apple ID, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple so žiadosťou o pomoc. 

Ak sa zobrazí správa Nepodarilo sa nastaviť iCloud

Ak sa zobrazí správa Nepodarilo sa nastaviť iCloud, znamená to, že ste prekročili počet účtov Apple ID, pre ktoré môžete nastaviť iCloud na jednom zariadení za jeden rok. 

Prečo sa táto správa zobrazila?

Táto správa sa môže zobraziť v nasledujúcich situáciách:

  • Prihlasujete sa do účtu Apple ID, ktorý ste už vytvorili na webe, na zariadení Apple TV alebo na zariadení iného výrobcu, no ešte ste preň nenastavili iCloud
  • Prihlasujete sa do účtu Apple ID, ktorý má k dispozícii prístup k iCloudu len cez web

Čo robiť?

Ak máte iný iPhone, iPad, iPod touch alebo Mac, môžete sa pokúsiť nastaviť prístup k iCloudu pomocou tohto účtu Apple ID na tomto zariadení. Prihláste sa do účtu Apple ID a potom začnite používať iCloud podľa krokov na obrazovke. 

A ak už máte nastavený účet Apple ID v kombinácii s iCloudom, môžete sa prihlásiť do tohto účtu Apple ID

Ak stále potrebujete nastaviť prístup k iCloudu pomocou tohto účtu Apple ID, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple so žiadosťou o pomoc. 

Vaše Apple ID je účet, pomocou ktorého získavate prístup k rôznym službám spoločnosti Apple, ako je napríklad App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime a ďalšie služby. Do všetkých služieb spoločnosti Apple sa prihlasujete pomocou tohto konkrétneho účtu Apple ID a hesla.

Dátum zverejnenia: