Zariadenia, v ktorých sa dá používať aplikácia Apple TV a služba Apple TV+

K nákupom a predplatnému v aplikácii Apple TV sa dostanete v ktoromkoľvek z kompatibilných zariadení uvedených nižšie.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Mac

Apple TV

Inteligentné televízory

Zariadenia Roku

Zariadenia Amazon Fire TV

Zariadenia Fire TV neumožňujú nákup predplatného ani iných položiek.

Windows PC alebo Microsoft Surface

Na webe

Niektoré zariadenia nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: