Obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 10.8

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 10.8.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iCloud pre Windows 10.8

Dátum vydania: 30. októbra 2019

Ovládač grafickej karty

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8784: Vasiliy Vasilyev a Ilya Finogeev zo spoločnosti Webinar, LLC

libxslt

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dosah: Viacero problémov v knižnici libxslt

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8750: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8813: Anonymný výskumník

WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8710: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2019-8766: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2019-8782: Cheolung Lee z tímu LINE+ Security Team

CVE-2019-8783: Cheolung Lee z tímu LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8811: Soyeon Park z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8814: Cheolung Lee z tímu LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: Soyeon Park z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8819: Cheolung Lee z tímu LINE+ Security Team

CVE-2019-8820: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8821: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8822: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8823: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

Model procesu WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8815: Apple

Ďalšie poďakovanie

CFNetwork

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Lily Chen zo spoločnosti Google.

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Dlive z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent, MinJeong Kim z tímu Information Security Lab na univerzite Chungnam National University, JaeCheol Ryou z tímu Information Security Lab na univerzite Chungnam National University v Južnej Kórei a Zhiyi Zhang z tímu Codesafe Team of Legendsec spoločnosti Qi'anxin Group.

Dátum aktualizovania záznamu: 31. augusta 2020

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Dlive z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent, MinJeong Kim z tímu Information Security Lab na univerzite Chungnam National University, JaeCheol Ryou z tímu Information Security Lab na univerzite Chungnam National University v Južnej Kórei a Zhiyi Zhang z tímu Codesafe Team of Legendsec spoločnosti Qi'anxin Group.

Dátum pridania záznamu: 31. augusta 2020, dátum aktualizovania: 11. septembra 2020

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: