Prenos SIM karty z predošlého iPhonu do eSIM karty na vašom novom iPhone

Zistite, ako preniesť eSIM kartu alebo fyzickú SIM kartu z predošlého iPhonu do nového iPhonu.

Čo potrebujete

Postup prenosu eSIM karty na novú eSIM kartu:

Ak chcete preniesť fyzickú SIM kartu na novú eSIM kartu:

 • Váš predošlý iPhone musí mať systém iOS 14 alebo novší.
 • Váš nový iPhone musí byť iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR alebo novší.
 • Okrem toho musí mať nový iPhone systém iOS 14 alebo novší.

Pri systéme iOS 13.1 a novšom niektorí operátori podporujú prenos vašej eSIM karty v priebehuRýchleho začiatku. Aby ste zistili, či takýto prenos podporuje aj váš operátor, kontaktujte ho.

 

Prenos eSIM karty počas úvodného nastavenia

Ak sa vám počas nastavovania pomocou funkcie Rýchly začiatok zobrazí výzva na prenos mobilného programu, eSIM kartu preneste pomocou tohto postupu:

 1. Vyberte čísla, ktoré chcete preniesť do svojho nového iPhonu a naspodku stránky klepnite na Pokračovať. Ak sa to rozhodnete nechať na neskôr, program budete môcť preniesť aj po nastavení iPhonu.
 2. Podľa postupu na obrazovke dokončite nastavovanie zariadenia.
 3. Skôr než z predchádzajúceho iPhonu odstránite mobilný program, uskutočnite hovor na novom iPhone, aby ste skontrolovali jeho pripojenie k mobilnej sieti. Ak máte otázky, kontaktujte svojho operátora.

Keď sa mobilný program aktivuje na novom iPhone, na predchádzajúcom iPhone sa deaktivuje.

Prenos eSIM karty z predošlého iPhonu na eSIM kartu v novom iPhone po nastavení

Ak chcete prenos eSIM karty dokončiť, musíte ho na predchádzajúcom iPhone, ktorý daný program momentálne používa, schváliť. Ak už nemáte predošlý iPhone, kontaktujte svojho operátora aby preniesol váš mobilný program.

Ak už máte zariadenie nastavené, na prenos eSIM karty použite tento postup:

 1. Na novom iPhone otvorte Nastavenia > Mobilné a klepnite na Pridať mobilný program. Ak je vaša eSIM karta k dispozícii, zobrazí sa v zozname. Ak nevidíte uvedený svoj mobilný program, skontrolujte prihlasovacie údaje účtu Apple ID a dvojfaktorovú autentifikáciu. Potom použite tento postup alebo kontaktujte svojho operátora.

 2. Klepnite na dostupný mobilný program a potom naspodku obrazovky na Pridať mobilný program.

 3. Na predchádzajúcom iPhone sa zobrazí otázka, či si chcete telefónne číslo preniesť do nového telefónu. Klepnite na tlačidlo Preniesť. Po kliknutí na tlačidlo Preniesť už mobilný program nebudete mať v predchádzajúcom iPhone k dispozícii. Na dokončenie tohto procesu je potrebné, aby bol predchádzajúci iPhone v blízkosti nového iPhonu. 

 4. Ak sa vám na novom zariadení zobrazí hlásenie Dokončite nastavovanie mobilného programu, klepnite naň.
 5. Klepnite na Pokračovať. Presmeruje vás to na webovú stránku operátora, aby ste si preniesli eSIM kartu. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte svojho operátora
 6. Skôr než z predchádzajúceho iPhonu odstránite mobilný program, uskutočnite hovor na novom iPhone, aby ste skontrolovali jeho pripojenie k mobilnej sieti. Ak máte otázky, kontaktujte svojho operátora.

Prenos fyzickej SIM karty z predchádzajúceho iPhonu na eSIM kartu v novom iPhone po nastavení

Skôr ako začnete, nezabudnite na tieto požiadavky:

 • Ak plánujete v budúcnosti použiť Duálnu SIM kartu, vyberte fyzickú SIM kartu z predošlého iPhonu a nainštalujte ju do nového iPhonu bez toho, aby ste ju konvertovali na eSIM kartu. Duálna SIM karta funguje, iba ak máte vo svojom iPhone nainštalovanú jednu fyzickú SIM kartu a jednu eSIM kartu.
 • Ak chcete preniesť eSIM kartu alebo fyzickú SIM kartu na nový iPhone, musíte schváliť prenos na svojom predošlom iPhone, ktorý momentálne využíva daný mobilný program. Ak už nemáte predošlý iPhone, kontaktujte svojho operátora, aby preniesol váš mobilný program.
 • Prenos fyzickej SIM karty na eSIM kartu vyžaduje systém iOS 14 alebo novší.

Ak ste si už nový iPhone nastavili, preneste svoju fyzickú SIM kartu takto:

 1. Na novom iPhone prejdite na Nastavenia > Mobilné a klepnite na Pridať mobilný program. Na ďalšej obrazovke je uvedený váš predošlý iPhone, ktorý má fyzickú SIM kartu. Pokračujte klepnutím na svoje telefónne číslo. Ak nevidíte uvedený svoj mobilný program, skontrolujte prihlasovacie údaje účtu Apple ID a dvojfaktorovú autentifikáciu. Potom použite tento postup alebo kontaktujte svojho operátora

 2. Váš nový iPhone vás požiada o potvrdenie, že chcete previesť fyzickú SIM kartu z predchádzajúceho iPhone na eSIM kartu vo vašom novom iPhone. Klepnite na položku Konvertovať mobilný program. 

 3. Ak v budúcnosti plánujete používať duálnu SIM kartu, vyberte fyzickú SIM kartu z predchádzajúceho iPhonu a nainštalujte ju do nového iPhonu bez toho, aby ste ju konvertovali na eSIM kartu. V opačnom prípade klepnite na Konvertovať na eSIM.

 4. Klepnite na tlačidlo OK v upozornení o tom, že musíte schváliť prenos na svojom predchádzajúcom iPhone. Ak nemáte predchádzajúci iPhone, kontaktujte svojho operátora, aby preniesol váš program.

 5. Na predchádzajúcom iPhone klepnutím na Preniesť potvrďte, že chcete preniesť mobilný program a číslo z fyzickej SIM karty na eSIM kartu vo vašom novom iPhone.

 6. Počkajte, kým sa vo vašom novom iPhone aktivuje mobilný program. Vaša predchádzajúca SIM karta sa deaktivuje, keď sa aktivuje mobilný program na vašom novom iPhone.

Získanie pomoci

Prečítajte si viac o používaní eSIM karty na iPhone

Dátum zverejnenia: