Fotenie a nahrávanie videí pomocou tlačidla kamery na puzdre Smart Battery Case

Prečítajte si, ako používať tlačidlo kamery na puzdre Smart Battery Case pre iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max.

Fotenie a nahrávanie videí

  • Tlačidlo kamery sa nachádza naspodku pravej strany puzdra Smart Battery Case.
  • Stlačením a podržaním tlačidla kamery otvoríte aplikáciu Kamera.
  • Ak chcete urobiť fotku, s otvorenou aplikáciou Kamera stlačte tlačidlo kamery.
  • Ak chcete nahrať video pomocou funkcie QuickTake, s otvorenou aplikáciou Kamera stlačte tlačidlo kamery a podržte ho. Uvoľnením tlačidla nahrávanie zastavíte.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: