Systémový oddiel v systéme macOS Catalina určený iba na čítanie

Systém macOS Catalina je spustený v systémovom oddiele určenom iba na čítanie, ktorý je oddelený od ostatných súborov v Macu. Keď upgradujete na systém Catalina, vytvorí sa druhý oddiel a niektoré súbory sa možno presunú do priečinka Premiestnené položky. 

Systém macOS Catalina je spustený v samostatnom systémovom oddiele určenom iba na čítanie s názvom Macintosh HD. Tento oddiel je celkom oddelený od ostatných dát, aby sa zabránilo náhodnému prepísaniu dôležitých súborov operačného systému. Vaše súbory a dáta sú uložené v ďalšom oddiele s názvom Macintosh HD – Dáta. Vo Finderi sa oba oddiely zobrazia ako Macintosh HD. 

Aplikácia Disková utilita v systéme macOS Catalina zobrazuje, že systémový oddiel Macintosh HD je určený iba na čítanie a oddiel Macintosh HD – Dáta obsahuje zvyšok vašich súborov a dát. 

Ak upgradujete na systém macOS Catalina zo staršej verzie systému macOS, oddiel určený iba na čítanie sa vytvorí počas procesu upgradovania. Súbory a dáta predtým uložené v štartovacom oddiele sa uložia do tohto nového oddielu. Niektoré súbory sa možno zobrazia v novom priečinku s názvom Premiestnené položky. Ak niektoré súbory nemôžete nájsť, skontrolujte tento priečinok.

V systéme macOS Catalina už nie je možné ukladať súbory a dáta do systémového oddielu určeného iba na čítanie. Rovnako tak nemôžete zapisovať do „koreňového“ adresára ( / ) z príkazového riadka, napríklad cez terminál. 

Priečinok Premiestnené položky

Súbory a dáta, ktoré sa pri upgradovaní nepodarilo premiestniť do jedného z dvoch nových oddelených oddielov, budú umiestnené do priečinka Premiestnené položky. Priečinok Premiestnené položky sa nachádza v zdieľanom priečinku v priečinku Užívatelia (/Užívatelia/Zdieľané/Premiestnené položky) a je prístupný prostredníctvom odkazu na ploche. Priečinok Premiestnené položky obsahuje PDF dokument s podrobnejšími informáciami o týchto súboroch.

 

Dátum zverejnenia: