Aktívna redukcia hluku a režim transparentného posluchu v slúchadlách AirPods Pro

AirPods Pro ponúkajú tri režimy filtrovania hluku: aktívnu redukciu hluku, režim transparentného posluchu a režim vypnutia. Môžete ich prepínať podľa toho, do akej miery chcete počuť zvuky okolia.

Čo je to aktívna redukcia hluku a režim transparentného posluchu?

Keď je zapnutá aktívna redukcia hluku, mikrofón otočený smerom von zisťuje okolité zvuky. AirPods Pro na ne reagujú potlačením hluku, a tak sa tieto zvuky zredukujú skôr, ako ich začujete. Mikrofón otočený dovnútra zisťuje neželané vnútorné zvuky vo vašom uchu, na ktoré AirPods Pro takisto reagujú potlačením hluku.

Režim transparentného posluchu umožňuje okolitým zvukom preniknúť dovnútra, a tak počujete, čo sa deje okolo vás. Aktívna redukcia hluku a transparentný posluch fungujú najlepšie, keď AirPods Pro dobre priliehajú.

Prepínanie režimov filtrovania hluku

Režimy filtrovania hluku môžete prepínať priamo na slúchadlách AirPods Pro, prípadne môžete použiť iPhone, iPad, Apple Watch alebo Mac.

Ak na prepínanie režimov filtrovania hluku použijete iOS, iPadOS, watchOS alebo macOS, aktívna redukcia hluku bude k dispozícii pod názvom Redukcia hluku.

AirPods Pro

Podržte snímač tlaku na stopke slúchadla AirPod, kým sa neozve signál.

Ak máte nasadené obe slúchadlá AirPods, aktívnu redukciu hluku a režim transparentného posluchu môžete prepínať podržaním snímača tlaku na ktoromkoľvek z nich. Režimy, ktoré sa majú prepínať (aktívna redukcia hluku, režim transparentného posluchu a režim vypnutia), si môžete prispôsobiť v aplikácii Nastavenia.

Ak chcete aktívnu redukciu hluku používať iba na jednom slúchadle AirPod, v iPhone alebo iPade, prejdite na Nastavenia > Prístupnosť a zapnite Potláčanie hluku s jedným AirPodom. Potom stlačením a podržaním snímača tlaku prepínajte medzi aktívnou redukciou hluku, režimom transparentného posluchu a režimom vypnutia.

Zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS

     

  1. Otvorte ovládacie centrum.
  2. Ak máte nasadené obe slúchadlá AirPods, podržte posuvník hlasitosti, kým sa nezobrazia ďalšie ovládacie prvky.
  3. Klepnite na položku Redukcia hluku, Transparentný posluch alebo Vypnuté.

Režimy filtrovania hluku môžete prepínať aj v aplikácii Nastavenia:

  1. V zariadení so systémom iOS alebo iPadOS prejdite na Nastavenia > Bluetooth. 
  2. V zozname zariadení klepnite na tlačidlo Informácie  vedľa slúchadiel AirPods.
  3. Klepnite na položku Redukcia hluku, Transparentný posluch alebo Vypnuté.

Apple Watch

  1. Pri počúvaní zvuku cez hodinky klepnite na ikonu AirPlay .
  2. Klepnite na položku Redukcia hluku, Transparentný posluch alebo Vypnuté.

Mac

  1. Keď sú AirPods Pro pripojené k Macu, v lište na Macu kliknite na ovládanie hlasitosti .*
  2. Vyberte AirPods Pro a potom položku Redukcia hluku, Transparentný posluch alebo Vypnuté.

 

* Ak sa v lište nezobrazuje ovládanie hlasitosti, prečítajte si, ako ho pridať.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: