Používanie aktívnej redukcie šumu a režimu priepustnosti slúchadiel AirPods Pro

AirPods Pro ponúkajú tri režimy filtrovania šumu: aktívnu redukciu šumu, režim priepustnosti a režim vypnutia. Môžete ich prepínať podľa toho, do akej miery chcete počuť zvuky okolia.

Čo je to aktívna redukcia šumu a režim priepustnosti?

Keď je zapnutá aktívna redukcia šumu, mikrofón otočený smerom von zisťuje okolité zvuky. AirPods Pro na ne reagujú potlačením šumu, a tak sa okolité zvuky zredukujú skôr, ako ich budete počuť. Mikrofón otočený dovnútra zisťuje neželané vnútorné zvuky vo vašom uchu, na ktoré AirPods Pro takisto reagujú potlačením šumu.

Režim priepustnosti umožňuje okolitým zvukom preniknúť dovnútra, a tak počujete, čo sa deje okolo vás. Aktívna redukcia šumu a režim priepustnosti fungujú najlepšie, keď AirPods Pro dobre priliehajú.

Prepínanie režimov filtrovania šumu

Režimy filtrovania šumu môžete prepínať priamo na slúchadlách AirPods Pro, prípadne môžete použiť svoj iPhone, iPad, Apple Watch alebo Mac.

Ak na prepínanie režimov filtrovania šumu použijete iOS, iPadOS, watchOS alebo macOS, aktívna redukcia šumu bude k dispozícii pod názvom Redukcia šumu.

AirPods Pro

Podržte snímač tlaku na stopke slúchadla AirPod, kým sa neozve signál.

Ak máte nasadené obe slúchadlá AirPods, aktívnu redukciu šumu a režim priepustnosti môžete prepínať podržaním snímača tlaku na ktoromkoľvek z nich. Režimy, ktoré sa majú prepínať (aktívna redukcia šumu, režim priepustnosti a režim vypnutia), si môžete prispôsobiť v Nastaveniach.

Ak máte nasadené len jedno slúchadlo AirPod, podržaním snímača tlaku môžete prepínať režim priepustnosti a režim vypnutia.

Zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS

     

  1. Otvorte ovládacie centrum.
  2. Ak máte nasadené obe slúchadlá AirPods, podržte posuvník hlasitosti, kým sa nezobrazia ďalšie ovládacie prvky.
  3. Klepnite na položku Redukcia šumu, Priehľadnosť alebo Vypnuté.

Režimy filtrovania šumu tiež môžete prepínať v Nastaveniach:

  1. V zariadení so systémom iOS alebo iPadOS prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth. 
  2. V zozname zariadení klepnite na tlačidlo Informácie  vedľa slúchadiel AirPods.
  3. Klepnite na položku Redukcia šumu, Priehľadnosť alebo Vypnuté.

Watch

  1. Pri počúvaní zvuku cez hodinky klepnite na ikonu AirPlay .
  2. Klepnite na položku Redukcia šumu, Priehľadnosť alebo Vypnuté.

Mac

  1. Keď sú AirPods Pro pripojené k Macu, v lište na Macu kliknite na ovládanie hlasitosti .*
  2. Vyberte AirPods Pro a potom položku Redukcia šumu, Priehľadnosť alebo Vypnuté.

 

* Ak sa v lište nezobrazuje ovládanie hlasitosti, prečítajte si, ako ho pridať.

Dátum zverejnenia: