Aktívna redukcia hluku a transparentný režim na slúchadlách AirPods Pro a AirPods Max

Slúchadlá AirPods Pro a AirPods Max ponúkajú tri režimy filtrovania hluku: aktívnu redukciu hluku, transparentný režim a režim vypnutia. Môžete medzi nimi prepínať podľa toho, do akej miery chcete počuť zvuky okolia.

Čo je to aktívna redukcia hluku a transparentný režim?

Keď je zapnutá aktívna redukcia hluku, jeden či viac mikrofónov otočených smerom von zisťuje okolité zvuky. AirPods Pro alebo AirPods Max na ne reagujú potlačením hluku, takže sa tieto zvuky zredukujú skôr, než ich začujete. Mikrofón otočený dovnútra zisťuje neželané vnútorné zvuky vo vašom uchu, na ktoré AirPods Pro alebo AirPods Max takisto reagujú potlačením hluku.

Transparentný režim umožňuje okolitým zvukom preniknúť dovnútra, a tak počujete, čo sa deje okolo vás. Aktívna redukcia hluku a transparentný režim fungujú najlepšie, keď AirPods Pro dobre priliehajú.

Prepínanie režimov filtrovania hluku

Režimy filtrovania hluku môžete prepínať priamo na slúchadlách AirPods Pro alebo AirPods Max, prípadne môžete použiť iPhone, iPad, Apple Watch alebo Mac. Pri prepínaní medzi režimami sa ozve cinknutie.

Ak na prepínanie režimov filtrovania hluku použijete iOS, iPadOS, watchOS alebo macOS, aktívna redukcia hluku bude k dispozícii pod názvom Redukcia hluku.

AirPods Max

Keď máte slúchadlá AirPods Max nasadené, stlačením tlačidla filtrovania šumu môžete prepínať medzi aktívnou redukciou hluku a transparentným režimom. Režimy, ktoré sa majú prepínať (aktívna redukcia hluku, transparentný režim a režim vypnutia), si môžete prispôsobiť v apke Nastavenia.

Tlačidlo filtrovania šumu

 

AirPods Pro

Podržte snímač tlaku na stopke slúchadla AirPod, kým sa neozve signál.
Snímač tlaku na slúchadle AirPod

Ak máte nasadené obe slúchadlá AirPods, aktívnu redukciu hluku a transparentný režim môžete prepínať podržaním snímača tlaku na ktoromkoľvek z nich. Režimy, ktoré sa majú prepínať (aktívna redukcia hluku, transparentný režim a režim vypnutia), si môžete prispôsobiť v apke Nastavenia.

Ak chcete aktívnu redukciu hluku používať iba na jednom slúchadle AirPod, v iPhone alebo iPade, prejdite na Nastavenia > Prístupnosť a zapnite Potláčanie hluku s jedným AirPodom. Potom stlačením a podržaním snímača tlaku prepínajte medzi aktívnou redukciou hluku, transparentným režimom a režimom vypnutia.

Zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS

     

Režimy Redukcia hluku a Transparentný režim

 1. Na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS otvorte ovládacie centrum.
 2. Nasaďte si slúchadlá AirPods Max alebo obe slúchadlá AirPods a držte posuvník hlasitosti stlačený, kým sa nezobrazia ďalšie ovládacie prvky.
 3. Klepnite na ikonu Redukcia hluku  v ľavom dolnom rohu.
 4. Klepnite na Redukcia hluku, Transparentný režim alebo Vypnuté.

Nastavenia rozhrania Bluetooth

Režimy filtrovania hluku môžete prepínať aj v apke Nastavenia:

 1. Na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS prejdite na Nastavenia > Bluetooth. 
 2. V zozname zariadení klepnite na tlačidlo Informácie  vedľa slúchadiel AirPods.
 3. Klepnite na Redukcia hluku, Transparentný režim alebo Vypnuté.

Apple Watch

 1. Pri počúvaní zvuku cez hodinky klepnite na ikonu AirPlay .
  Ikona AirPlay na hodinkách Apple Watch
 2. Klepnite na Redukcia hluku, Transparentný režim alebo Vypnuté.
  Režimy Redukcia hluku a Transparentný režim na hodinkách Apple Watch

Mac

 1. Keď sú AirPods Pro alebo AirPods Max pripojené k Macu, v lište na Macu kliknite na ovládanie hlasitosti .*
 2. Vyberte AirPods Pro alebo AirPods Max a potom vyberte Redukcia hluku, Transparentný režim alebo Vypnuté.
  Režimy Redukcia hluku a Transparentný režim na Macu

* Ak sa v lište nezobrazuje ovládanie hlasitosti, prečítajte si, ako ho pridať.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: