Povolenie zdieľaných skratiek na iPhone, iPade alebo iPode touch

Môžete pridávať skratky, ktoré nepochádzajú z galérie, napríklad od priateľov, z webových stránok a z ďalších zdrojov. Tieto zdieľané skratky sa považujú za „nedôveryhodné“, a ak ich chcete importovať, musíte v Nastaveniach povoliť nedôveryhodné skratky. 

Povolenie nedôveryhodných skratiek

  1. Otvorte aplikáciu Skratky a spustite ľubovoľnú skratku.
  2. Prejdite na položku Nastavenia > Skratky.
  3. Zapnite možnosť Povoliť nedôveryhodné skratky. Táto možnosť sa zobrazí až po spustení prvej skratky.

Ďalšie informácie o skratkách nájdete v používateľskej príručke aplikácie Skratky.

Dátum zverejnenia: