Informácie o probléme s aplikáciami klávesníc od iných výrobcov v systémoch iOS 13 a iPadOS

Aktualizujte svoj systém na iOS 13.1.1 alebo iPadOS 13.1.1, aby ste vyriešili problém, ktorý sa týka klávesníc od iných výrobcov, ktoré používate s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch.

Rozšírenia klávesnice pre systém iOS od iných výrobcov môžu byť vytvorené buď tak, že bežia úplne samostatne bez prístupu k externým službám, alebo vyžadujú úplný prístup k sieti, vďaka čomu poskytujú ďalšie funkcie. Spoločnosť Apple objavila v systémoch iOS 13 a iPadOS chybu, ktorá môže spôsobiť, že rozšírenia klávesnice získajú úplný prístup, aj keď im ho neudelíte.

Tento problém rieši vydanie verzií iOS 13.1.1 a iPadOS 13.1.1. Prečítajte si, ako aktualizovať iPhone, iPad alebo iPod touch.

Tento problém sa netýka vstavaných klávesníc Apple. Netýka sa ani klávesníc od iných výrobcov, ktoré úplný prístup nepoužívajú.

Zobrazenie aplikácií klávesníc od iných výrobcov

Nainštalované aplikácie klávesníc od iných výrobcov, ktorých by sa tento problém mohol týkať, zobrazíte takto:

  1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
  2. Prejdite do menu Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: