Používanie režimu šetrenia dát v iPhone, iPade a iPode touch

Zapnite režim šetrenia dát v systéme iOS 13, ktorý obmedzí využívanie siete na pozadí a ušetrí mobilné a Wi-Fi dáta.

Režim šetrenia dát môžete využívať vtedy, ak máte mobilný alebo internetový program, ktorý obmedzuje využívanie dát, alebo ak sa nachádzate v oblasti s nízkou dátovou rýchlosťou.

Zapnutie režimu šetrenia dát

Režim šetrenia dát môžete zapnúť osobitne pre mobilné a pre Wi-Fi dáta.

Mobilné dáta:

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Mobilné > Možnosti dát.
 3. Zapnite možnosť Režim šetrenia dát.

Ak používate zariadenie s dvomi SIM kartami, režim šetrenia dát môžete zapnúť osobitne pre každý mobilný program.

Wi-Fi:

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Wi-Fi.
 3. Klepnite na tlačidlo Informácie  vedľa Wi-Fi siete, ku ktorej ste sa pripojili.
 4. Zapnite možnosť Režim šetrenia dát.

Vaše nastavenia režimu šetrenia dát sa cez iCloud neustále aktualizujú pre každú Wi-Fi sieť vo všetkých zariadeniach.

Čo očakávať v režime šetrenia dát

Jednotlivé aplikácie znižujú využívanie dát v režime šetrenia dát rôznym spôsobom. Vo všeobecnosti môžete očakávať toto:

 • Aplikácie môžu prestať využívať sieťové dáta, keď ich nebudete aktívne používať.
 • Funkcia Osviežovanie na pozadí sa vypne.
 • Kvalita streamovaného obsahu sa môže znížiť.
 • Automatické sťahovanie a zálohovanie sa vypnú.
 • Služby ako iCloud Fotky pozastavia aktualizácie.

Vstavané iOS aplikácie a služby sa režimu šetrenia dát prispôsobia takto:

 • App Store: Autoprehrávanie videí, automatické aktualizácie a automatické sťahovanie sa vypnú.
 • Hudba: Automatické sťahovanie a streamovanie vo vysokej kvalite sa vypnú.
 • Podcasty: Frekvencia aktualizácií kanálov sa obmedzí a epizódy sa budú sťahovať iba cez Wi-Fi.
 • News: Predbežné načítavanie článkov sa vypne.
 • iCloud: Aktualizácie sa pozastavia a automatické zálohovanie a aktualizácie iCloud Fotiek sa vypnú.
 • FaceTime: Dátový tok videa sa optimalizuje na menšiu šírku pásma.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: