Výmena zdroja napájania v Macu Pro (2019)

Prečítajte si, ako zložiť kryt Macu Pro, odstrániť zdroj napájania a nainštalovať nový zdroj napájania.

Ak potrebujete objednať náhradný zdroj napájania, kontaktujte spoločnosť Apple

Kontrola potrebných nástrojov

Na výmenu zdroja napájania v Macu Pro sú potrebné nasledujúce nástroje:

 • Skrutkovač Torx T8
 • Skrutkovač Phillips č. 1

Zloženie krytu

 1. Vypnite Mac Pro.
 2. Ak je počítač teplý, počkajte 5 až 10 minút, kým vychladne.
 3. Dotknite sa kovového krytu na vonkajšej strane Macu Pro, aby ste vybili prípadnú statickú elektrinu.
  Skôr ako sa budete dotýkať súčastí alebo inštalovať do Macu Pro komponenty, vždy zo seba musíte najskôr vybiť statickú elektrinu. Aby ste sa vyhli vytváraniu statickej elektriny, nepohybujte sa po miestnosti, kým neskončíte s inštaláciou zdroja napájania a nevrátite kryt počítača na miesto.
 4. Odpojte od Macu Pro všetky káble aj napájací kábel.
 5. Nadvihnite vrchnú západku a potom jej otočením doľava odomknite kryt.
 6. Zdvihnite kryt a zložte ho z Macu Pro. Opatrne ho odložte nabok.
  Kým je kryt zložený, Mac Pro sa nezapne.

Odstránenie zdroja napájania

 1. Na upínacích doštičkách vľavo a vpravo odskrutkujte všetkých šesť skrutiek Phillips č. 1 a potom obe upínacie doštičky odstráňte.
  Skrutky sú v upínacej doštičke nasadené napevno a nevypadnú z nej.
 2. Odstráňte jednu skrutku T8 z konzoly uzemnenia zdroja napájania.
 3. Chyťte obe strany zdroja napájania a vytiahnite ho. V prípade potreby odstráňte modul MPX nad zdrojom napájania, aby ste si uľahčili prístup ku zdroju napájania.  

Inštalácia nového zdroja napájania

 1. Zasuňte nový zdroj napájania do spodného slotu.
 2. Pevne a rovnomerne na zdroj napájania tlačte, aby plne dosadol do slotu. Ak ste odstránili niektoré moduly MPX, znova ich nainštalujte. 
 3. Zaskrutkujte skrutku T8 späť do konzoly uzemnenia zdroja napájania.
 4. Znova nasaďte ľavú a pravú upínaciu doštičku a pevne utiahnite všetkých šesť skrutiek Phillips č. 1.

Opätovné nasadenie krytu

 1. Opatrne vráťte kryt na Mac Pro a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli žiadnej dosky s plošnými spojmi.
 2. Keď bude na mieste, uzamknite ho tak, že vrchnú západku otočíte doprava a zacvaknete ju.
  Hore: zamknutá poloha (bodky lícujú)
  Dole: nezamknutá poloha (bodky nelícujú)
 3. Pripojte napájací kábel, displej a všetky periférne zariadenia. 

Ďalšie informácie

Ak ste dostali náhradný diel od spoločnosti Apple, dodržte postup na odoslanie pôvodného dielu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: