App Store a súkromie

App Store chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

  • Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme vám mohli poskytovať obsah, ktorý si môžete kúpiť, stiahnuť alebo aktualizovať v App Store a ďalších online obchodoch spoločnosti Apple vrátane iTunes Storu, Apple Books a iTunes U.
  • Informácie o vašom účte, nákupoch a položkách stiahnutých z obchodov používame aj na doručovanie reklamy, takže sa vám vo vyhľadávaní v App Store, Apple News a Akciách (ak sú vo vašej oblasti k dispozícii) budú zobrazovať relevantné reklamy Apple. V súvislosti s reklamami máte nižšie popísané možnosti.
  • Na základe informácií o vašich nákupoch, sťahovaní a ďalších aktivitách v obchodoch pre vás pripravujeme individuálne prispôsobené funkcie a ponuky šité na mieru. Používanie dát na tieto účely môžete odmietnuť nižšie popísaným postupom.
  • Na pomoc pri identifikácii a ochrane voči podvodom je pri pokuse o uskutočnenie nákupu vypočítané skóre dôvery zariadenia. Na výpočet tohto skóre slúžia informácie týkajúce sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefónnych hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť skutočné hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.
  • Informácie o prezeraní, nákupoch, vyhľadávaniach a stiahnutých položkách nám pomáhajú zistiť, čo by sme v obchodoch mohli vylepšiť. Tieto záznamy sú uchované spolu s IP adresou, náhodným jedinečným identifikátorom (ak je vytvorený) a Apple ID (ak ste prihlásení do App Storu alebo iných online obchodov spoločnosti Apple).

Poskytovanie služieb obchodov

Na poskytovanie služieb a funkcií v App Store a ďalších online obchodoch spoločnosti Apple používame vaše osobné údaje. Medzi tieto údaje patria napríklad informácie o vašom účte a platobné údaje, ktoré si môžete prezerať a upravovať v nastaveniach, a história vašich nákupov.

Keď si stiahnete apku z App Storu alebo nainštalujete apku na Apple Watch, spoločnosť Apple spolu s vaším Apple ID zaznamená aj ďalšie identifikátory, ako je napríklad hardvérový identifikátor zariadenia a jeho IP adresa.

Vylepšovanie obchodov

Na účely vylepšovania vášho užívateľského zážitku v App Store a ďalších online obchodoch spoločnosti Apple sú zhromažďované informácie týkajúce sa používania obchodov vrátane času otvorenia alebo zatvorenia App Storu, typu vyhľadávaného obsahu a informácií o obsahu, ktorý ste si prezerali alebo stiahli. Zároveň zhromažďujeme informácie o vašom zariadení, napríklad jeho typ, verziu operačného systému a veľkosť voľného miesta na zariadení. Tieto informácie môžeme používať na posúdenie, či možno požadovaný obsah stiahnuť, na analýzu všeobecných trendov používania úložiska zariadenia a na zistenie, či je zariadenie pripojené cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť. Tieto informácie môžeme napríklad využívať nasledujúcimi spôsobmi: 

  • Informácie o tom, čo vyhľadávate, nám umožňujú ponúkať často hľadané položky.
  • Informácie o tom, aký obsah ste si prezreli alebo stiahli, nám umožňujú ponúkať vám funkcie prispôsobené vašim potrebám, napríklad Ďalšie hry, ktoré by sa vám mohli páčiť.

Prispôsobenie obchodov

Vaše interakcie s App Storom používame na to, aby sme vám pomohli objavovať obsah, ktorý je pre vás najrelevantnejší, a na posielanie hlásení. Napríklad na základe obsahu, ktorý ste vyhľadávali, prezerali, sťahovali, aktualizovali alebo hodnotili v App Store, vám môžeme odporučiť ďalší obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Využívame aj vašu históriu nákupov vrátane nákupov v apkách a spôsoby platby spolu s informáciami o účte odvodenými z vášho Apple ID. S cieľom poskytovania lepších odporúčaní používame aj agregované informácie týkajúce sa spúšťania, inštalácie a vymazávania apiek od užívateľov, ktorí sa rozhodli zdieľať so spoločnosťou Apple analytiku zariadenia. Funkcie prispôsobenia môžete vypnúť pomocou prepínača Osobné odporúčania vo vašom Apple ID. V systéme iOS a iPadOS otvorte Nastavenia > [vaše meno] > Médiá a nákupy a potom klepnutím vypnite možnosť Osobné odporúčania.

Komunikácia s vami

Spoločnosť Apple môže používať informácie o vašom účte, napríklad o produktoch spoločnosti Apple, ktoré vlastníte, a vašich odberoch služieb spoločnosti Apple, na posielanie komunikácie o App Store a ďalších produktoch, službách a ponukách spoločnosti Apple, ktoré by vás mohli zaujímať. Spoločnosť Apple môže zároveň používať informácie o vašich aktivitách v App Store na posielanie emailov a push hlásení o nových funkciách, obsahu a ponukách dostupných v App Store. Na stránke appleid.apple.com môžete zmeniť nastavenia emailu a odhlásiť sa z prijímania týchto emailov. Ak chcete aktualizovať nastavenia hlásení v iOS alebo iPadOS, otvorte Nastavenia > Hlásenia > App Store.

Reklama

Reklama Apple vo vyhľadávaní predstavuje pre vývojárov jednoduchý spôsob propagácie ich apiek vo výsledkoch vyhľadávania v App Store a pomáha užívateľom objavovať nové apky. Na zabezpečenie relevantnosti reklám v App Store používame informácie o vašom zariadení, účte, nákupoch, stiahnutých položkách a vyhľadávaniach v App Store. Užívateľov, ktorí majú podobné vlastnosti, spájame do skupín (označovaných ako segmenty) a tieto skupiny potom používame na poskytovanie cielených reklám. Na zaradenie do segmentov slúžia informácie o vás a vytvorené segmenty určujú zloženie reklám, ktoré sa vám budú zobrazovať. Aby sme chránili súkromie užívateľov, poskytujeme cielené reklamy len v prípade, ak kritériá spĺňa najmenej 5000 ľudí.

Pri výbere, ktoré reklamy sa vám majú zobrazovať spomedzi množstva tých, na ktorých poskytnutie vám ste spôsobilí, môžeme používať niektoré z informácií uvedených vyššie, ako aj aktivitu prehliadania na App Store, s cieľom určiť, ktorá reklama bude pre vás zrejme najrelevantnejšia. Aktivita prehliadania na App Store obsahuje aj informácie ako je obsah a apky, na ktoré klepnete a ktoré zobrazujete počas prehliadania na App Store. Tieto informácie sú agregované v rámci množstva užívateľov a neidentifikujú vás ako osobu.

Okrem toho používame podobné informácie z App Storu s cieľom poskytovania relevantnejších reklám v Apple News a Akciách, ale spôsobom, ktorým sú prepojené s identifikátorom špecifickým pre Apple News a nie s vaším Apple ID.

Ak je zapnuté nastavenie Osobná reklama, reklamná platforma spoločnosti Apple môže používať vaše informácie na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie. Ak nechcete prijímať reklamy cielené na vaše záujmy z reklamnej platformy spoločnosti Apple, môžete vypnúť funkciu Osobná reklama. Vypnutím tejto funkcie zabránite spoločnosti Apple v používaní vašich informácií na cielenie reklamy. Počet reklám, ktoré sa vám zobrazujú, sa nemusí zmenšiť, reklamy však budú pre vás menej relevantné.

Viac informácií o reklame a súkromí nájdete na stránke https://support.apple.com/HT205223.

Informácie o tom, ako sa odhlásiť z prijímania osobnej reklamy v App Store a Apple News, nájdete na stránke https://support.apple.com/HT202074.

Zdieľanie s tretími stranami

Našim strategickým partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Apple na poskytovaní našich produktov a služieb, pomáhajú spoločnosti Apple v predaji zákazníkom, ako aj predávajú reklamy v mene spoločnosti Apple v App Store a v Apple News a Akciách, sme povinní poskytovať niektoré neosobné informácie. Napríklad môžeme zdieľať neosobné informácie o vami zakúpenom obsahu s vývojármi, aby mohli vyhodnocovať záujem o svoj kreatívny obsah, plniť požiadavky súvisiace s autorskými honorármi a účtovníctvom a vylepšovať svoje produkty a služby.

S vývojármi môžeme zdieľať informácie, ktoré im pomáhajú prevádzkovať a vylepšovať ich apky. Vývojári majú prístup k informáciám o používaní svojich apiek užívateľmi, ktorí s poskytovaním týchto informácií súhlasili. Vidia ich vo forme agregovaných dát pre skupiny užívateľov s podobnými vlastnosťami alebo správaním, pričom dáta nesmú pochádzať zo skupín tvorených menej ako piatimi užívateľmi. Vývojári majú prístup k dokladom o nákupoch a refundáciách svojich produktov a služieb v App Store. V týchto dokladoch nie sú zahrnuté žiadne osobné údaje. Vývojári však môžu priradiť tieto informácie k osobným údajom získaným z používania a sťahovania ich apiek, pokiaľ ste im tieto údaje poskytli.

Ak si v apke tretej strany zakúpite predplatné, vytvoríme pre vás ID predplatiteľa, ktoré je jedinečné pre konkrétnu kombináciu predplatiteľa a vývojára alebo vydavateľa. Ďalšie informácie o ID predplatiteľa nájdete na stránke https://support.apple.com/HT207233.

Uchovávanie dát

Osobné údaje priradené k vašim nákupom a položkám stiahnutým z App Storu a ďalších online obchodov spoločnosti Apple uchovávame po dobu stanovenú platnými zákonmi o finančnej evidencii, ktoré sa v rôznych regiónoch líšia. V prípade väčšiny zákazníkov sa vyžaduje uchovanie dát po dobu najmenej desiatich rokov. Zároveň uchovávame záznam o vami zakúpenom alebo stiahnutom obsahu minimálne po dobu, kým máte u nás vytvorený účet, čo vám umožňuje znovu si stiahnuť obsah v súlade s platnými podmienkami. Na kratšie obdobie uchovávame ďalšie informácie, napríklad prechádzanie obsahu alebo vyhľadávania. Konkrétna dĺžka tejto doby sa odvíja od príslušných zákonných požiadaviek na uchovávanie dát a od špecifických prípadov obchodného využitia. Niektoré informácie, napríklad o nákupoch (ale bez podrobných informácií o uložených kartách), sa však môžu uchovávať vo forme obchodných záznamov aj po tom, ako svoj účet zrušíte alebo prestanete App Store používať.

Zabraňovanie podvodom a iným škodlivým aktivitám

Niektoré osobné údaje zhromažďujeme aj na účely predchádzania podvodom a iným škodlivým aktivitám v App Store a ďalších online obchodoch spoločnosti Apple, ako aj ďalších apkách a službách spoločnosti Apple. Medzi tieto údaje patria informácie o zariadení, napríklad jeho typ a verzia softvéru, informácie o polohe (ak sú k dispozícii), história sťahovania a nákupov a ďalšie záznamy o interakcii s obchodmi. Keď inicializujete nákup, spoločnosť Apple môže použiť informácie o histórii vášho obchodného vzťahu so spoločnosťou Apple na spracovanie vašej žiadosti a stanovenie, či bude produkt alebo službu možné poskytnúť pred autorizáciou platobným partnerom.

Keď sa pokúsite uskutočniť nákup, vypočítame na vašom zariadení skóre dôvery zariadenia použitím informácií týkajúcich sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefónnych hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: