App Store a súkromie

Služba App Store chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

  • Aby sme vám mohli poskytnúť obsah, ktorý si môžete kúpiť, stiahnuť alebo aktualizovať v obchodoch ako napríklad App Store, iTunes Store, Obchod v Apple Books a iTunes U, zhromažďujeme vaše osobné údaje.
  • Informácie o vašom účte, nákupoch a položkách stiahnutých z obchodov používame aj na doručovanie reklamy, takže sa vám pri vyhľadávaní v App Store a Apple News a Akcie (ak sú vo vašej oblasti k dispozícii) budú zobrazovať relevantné reklamy. V súvislosti s týmito reklamami máte nižšie popísané možnosti voľby.
  • Na základe informácií o vašich nákupoch, sťahovaní a ďalších aktivitách v obchodoch pre vás pripravujeme individuálne prispôsobené funkcie a ponuky šité na mieru. Používanie dát na tieto účely môžete odmietnuť nižšie popísaným postupom.
  • S cieľom pomôcť identifikovať a zabrániť podvodom je pri pokuse o uskutočnenie nákupu vypočítané skóre dôvery zariadenia. Na výpočet tohto skóre slúžia informácie týkajúce sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefónnych hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť skutočné hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.
  • Informácie o prezeraní, nákupoch, vyhľadávaniach a stiahnutých položkách nám pomáhajú zistiť, čo by sme v obchodoch mohli vylepšiť. Tieto záznamy sú uchované spolu s IP adresou, náhodným jedinečným identifikátorom (ak je vytvorený) a Apple ID (ak ste prihlásení do obchodu).

Poskytovanie služieb obchodov

Na poskytovanie služieb a funkcií v obchodoch používame vaše osobné údaje. Medzi tieto údaje patria napríklad informácie o vašom účte a platobné údaje, ktoré si môžete prezerať a upravovať v nastaveniach, a história vašich nákupov.

Pri zakúpení alebo stiahnutí položky z obchodu alebo nainštalovaní apky na Apple Watch spoločnosť Apple spolu s vaším Apple ID zaznamená aj ďalšie identifikátory, ako je napríklad hardvérový identifikátor zariadenia a jeho IP adresa.

Vylepšovanie obchodov

S cieľom vylepšovania skúseností s obchodmi sú zhromažďované informácie týkajúce sa používania obchodov vrátane času otvorenia alebo zatvorenia obchodu, typu vyhľadávaného obsahu a informácií o obsahu, ktorý ste si prezerali alebo stiahli. Zároveň zhromažďujeme informácie o vašom zariadení, napríklad jeho typ, verziu operačného systému a veľkosť voľného miesta na zariadení. Tieto informácie môžeme používať na posúdenie, či možno požadovaný obsah stiahnuť, na analýzu všeobecných trendov používania úložiska zariadenia a na zistenie, či je zariadenie pripojené cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť. Tieto informácie môžeme napríklad využívať nasledujúcimi spôsobmi: 

  • Dáta týkajúce sa vyhľadávaní užívateľov nám umožňujú ponúkať často hľadané položky.
  • Informácie o tom, aký obsah ste si prezreli alebo stiahli, nám umožňujú ponúkať vám funkcie prispôsobené vašim potrebám, napríklad „Ďalšie hry, ktoré by sa vám mohli páčiť“.
  • Informácie o veľkosti voľného miesta na vašom zariadení sme využili pri vývoji funkcie umožňujúcej nakupovať filmy na iPhone bez ich sťahovania priamo pri nákupe.

Ak máte navyše v lokalizačných službách povolenú funkciu Populárne v mojej blízkosti, váš iPhone bude spoločnosti Apple v pravidelných intervaloch posielať anonymné zašifrované informácie o mieste a čase vykonania nákupov alebo použitia apiek, a na základe týchto informácií vám potom môžu byť ponúkané geograficky relevantné apky a ďalšie produkty a služby spoločnosti Apple. Na prístup k tomuto nastaveniu a jeho zmenu prejdite na iOS alebo iPadOS zariadení na Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby > Populárne v mojej blízkosti.

Prispôsobenie obchodov

Vaše interakcie s obchodmi používame na to, aby sme vám pomohli objavovať obsah, ktorý je pre vás najrelevantnejší. Napríklad na základe obsahu, ktorý ste vyhľadávali, prezerali, sťahovali, aktualizovali alebo hodnotili v obchodoch, vám môžeme odporučiť ďalší obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Využívame aj vašu históriu nákupov a spôsoby platby spolu s informáciami o účte odvodenými z vášho Apple ID. S cieľom poskytovania lepších odporúčaní používame aj agregované informácie týkajúce sa spúšťania, inštalácie a vymazávania apiek od užívateľov, ktorí sa rozhodli zdieľať so spoločnosťou Apple analytiku zariadenia. Funkcie prispôsobenia môžete zakázať vypnutím prepínača Osobné odporúčania vo vašom Apple ID v nastaveniach iTunes a App Storu.

Reklama

Reklama vo vyhľadávaní predstavuje pre vývojárov jednoduchý spôsob propagácie ich apiek vo výsledkoch vyhľadávania v App Store a pomáha užívateľom objavovať nové apky. Na zabezpečenie relevantnosti reklám v App Store používame informácie o vašom zariadení, účte, nákupoch, stiahnutých položkách a vyhľadávaniach v App Store. Užívateľov, ktorí majú podobné vlastnosti, spájame do skupín (označovaných ako segmenty) a tieto skupiny potom používame na poskytovanie cielených reklám. Na zaradenie do segmentov slúžia informácie o vás a vytvorené segmenty určujú zloženie reklám, ktoré sa vám budú zobrazovať. S cieľom ochrany vášho súkromia sa cielené reklamy poskytuj, len ak kritériá cielenia spĺňa viac ako 5 000 ľudí.

Pri výbere, ktoré reklamy sa vám majú zobrazovať spomedzi množstva tých, na ktorých poskytnutie vám ste spôsobilí, môžeme používať niektoré z informácií uvedených vyššie, ako aj aktivitu prehliadania na App Store, s cieľom určiť, ktorá reklama bude pre vás zrejme najrelevantnejšia. Aktivita prehliadania na App Store obsahuje aj informácie ako je obsah a apky, na ktoré klepnete a ktoré zobrazujete počas prehliadania na App Store. Tieto informácie sú agregované v rámci množstva užívateľov a neidentifikujú vás ako osobu

Okrem toho používame podobné informácie z App Storu s cieľom poskytovania relevantnejších reklám v Apple News a Akciách, ale spôsobom, ktorým sú prepojené s identifikátorom špecifickým pre Apple News a nie s vaším Apple ID.

Ak nechcete, aby vám reklamná platforma spoločnosti Apple zobrazovala reklamy prispôsobené vašim záujmom, môžete zapnúť funkciu Obmedziť sledovanie, ktorá vaše Apple ID odhlási z prijímania tohto typu reklám na zariadeniach, na ktorých ste prihlásení pod rovnakým Apple ID. Ak sa rozhodnete obmedziť sledovanie, naďalej budete dostávať reklamy založené na termínoch vyhľadávania, ktoré zadávate.

Viac informácií o reklame a súkromí vo vyhľadávaní a News nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT205223.

Postup odhlásenia z reklám založených na záujmoch v App Store a Apple News nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT202074.

Zdieľanie s tretími stranami

Našim strategickým partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Apple na poskytovaní našich produktov a služieb, pomáhajú spoločnosti Apple v predaji zákazníkom, ako aj predávajú reklamy v mene spoločnosti Apple v App Store a v Apple News a Akciách, sme povinní poskytovať niektoré neosobné informácie. Napríklad môžeme zdieľať neosobné informácie o vami zakúpenom obsahu s vývojármi, , aby mohli vyhodnocovať záujem o svoj kreatívny obsah, plniť požiadavky súvisiace s autorskými honorármi a účtovníctvom a vylepšovať svoje produkty a služby.

S vývojármi môžeme zdieľať informácie, ktoré im pomáhajú prevádzkovať a vylepšovať ich apky. Vývojári majú prístup k informáciám o používaní svojich apiek užívateľmi, ktorí s poskytovaním týchto informácií súhlasili. Vidia ich vo forme agregovaných dát pre skupiny užívateľov s podobnými vlastnosťami alebo správaním, pričom dáta nesmú pochádzať zo skupín tvorených menej ako piatimi užívateľmi. Vývojári majú prístup k dokladom o nákupoch svojich produktov a služieb v obchodoch. V týchto dokladoch nie sú zahrnuté žiadne osobné údaje. Vývojári však môžu priradiť tieto informácie k osobným údajom získaným z používania a sťahovania ich apiek, pokiaľ ste im tieto údaje poskytli.

Ak si v apke tretej strany zakúpite predplatné, vytvoríme pre vás ID predplatiteľa, ktoré je jedinečné pre konkrétnu kombináciu predplatiteľa a vývojára alebo vydavateľa. Ďalšie informácie o ID predplatiteľa nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT207233.

Uchovávanie dát

Osobné údaje priradené k vašim nákupom a položkám stiahnutým z našich obchodov uchovávame po dobu stanovenú platnými zákonmi o finančnej evidencii, ktoré sa v rôznych krajinách líšia. V prípade väčšiny zákazníkov sa vyžaduje uchovanie dát po dobu najmenej desiatich rokov. Zároveň uchovávame záznam o vami zakúpenom alebo stiahnutom obsahu minimálne po dobu, kým máte u nás vytvorený účet, čo vám umožňuje znovu si stiahnuť obsah v súlade s platnými podmienkami. Na kratšie obdobie uchovávame ďalšie informácie, napríklad prechádzanie obsahu alebo vyhľadávania. Konkrétna dĺžka tejto doby sa odvíja od príslušných zákonných požiadaviek na uchovávanie dát a od špecifických prípadov obchodného využitia. Niektoré informácie, napríklad o nákupoch (ale bez podrobných informácií o uložených kartách), sa však môžu uchovávať vo forme obchodných záznamov aj po tom, ako svoj účet zrušíte alebo prestanete obchody používať.

Zabraňovanie podvodom a iným škodlivým aktivitám

Niektoré osobné údaje zhromažďujeme aj s cieľom predchádzania podvodom a iným škodlivým aktivitám v obchodoch a ďalších apkách a službách spoločnosti Apple. Medzi tieto údaje patria informácie o zariadení, napríklad jeho typ a verzia softvéru, informácie o polohe, ak sú k dispozícii, história sťahovania a nákupov a ďalšie záznamy o interakcii s obchodmi.

Keď sa pokúsite uskutočniť nákup, vypočítame na vašom zariadení skóre dôvery zariadenia použitím informácií týkajúcich sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefónnych hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

S informáciami zhromaždenými a používanými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: