Keď chce aplikácia používať vo vašom zariadení rozhranie Bluetooth

Prečítajte si o nových nastaveniach ochrany osobných údajov v rámci rozhrania Bluetooth v iPhone, iPade, iPode touch, na hodinkách Apple Watch a na Apple TV.  

V systémoch iOS 13, iPadOS 13, watchOS 6 a tvOS 13 musí aplikácia požiadať o povolenie používať funkcie rozhrania Bluetooth s výnimkou prehrávania zvuku v zariadení Bluetooth (na túto akciu nie je potrebné povolenie). Súčasťou výzvy na povolenie je stručné vysvetlenie spôsobu, akým aplikácia používa rozhranie Bluetooth. Môže sem patriť zisťovanie zariadení v okolí, spresňovanie informácií o polohe a ďalšie spôsoby použitia. 

Povolenie sa nevyžaduje pre mnohé spôsoby prenosu zvuku, napríklad použitie slúchadiel alebo reproduktorov; v niektorých prípadoch však aplikácia, ktorá chce používať rozhranie Bluetooth na určité funkcie prenosu zvuku, môže tiež zobraziť výzvu na povolenie. 

Ak sa zobrazí výzva týkajúca sa aplikácie, ktorá chce používať rozhranie Bluetooth, môžete klepnutím na tlačidlo OK povoliť prístup k rozhraniu Bluetooth. Ak nechcete, aby aplikácia rozhranie Bluetooth používala, klepnite na položku Nepovoliť.

Ak sa neskôr rozhodnete, že prístup aplikácie k rozhraniu Bluetooth chcete povoliť alebo odvolať, môžete príslušnú položku zmeniť v menu Nastavenia > Súkromie > Bluetooth. 

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: