Výmena karty vstupu/výstupu Apple v Macu Pro (2019)

Prečítajte si, ako v Macu Pro odstrániť a vymeniť kartu vstupu/výstupu Apple.

Ak potrebujete objednať kartu vstupu/výstupu Apple na výmenu, kontaktujte spoločnosť Apple.

Kontrola potrebných nástrojov

 • Skrutkovač Phillips č. 1

Zloženie krytu

 1. Vypnite Mac Pro.
 2. Ak je počítač teplý, počkajte 5 až 10 minút, kým vychladne.
 3. Dotknite sa kovového krytu na vonkajšej strane Macu Pro, aby ste vybili prípadnú statickú elektrinu.
  Skôr ako sa budete dotýkať súčastí alebo inštalovať do Macu Pro komponenty, vždy zo seba musíte najskôr vybiť statickú elektrinu. Aby ste sa vyhli vytváraniu statickej elektriny, nepohybujte sa po miestnosti, kým neskončíte s inštaláciou karty vstupu/výstupu Apple a nevrátite kryt počítača na miesto.
 4. Odpojte od Macu Pro všetky káble aj napájací kábel.
 5. Nadvihnite vrchnú západku a potom jej otočením doľava odomknite kryt.
 6. Zdvihnite kryt a zložte ho z počítača. Opatrne ho odložte nabok.

Odstránenie a inštalácia karty vstupu/výstupu Apple

 1. Odskrutkujte obe skrutky Phillips č. 1 na upínacej doštičke vpravo hore a potom doštičku zložte.
  Skrutky sú v upínacej doštičke nasadené napevno a nevypadnú z nej.
 2. Posunutím prídržnej západky PCI doprava ju odomknite.
 3. Chyťte kartu vstupu/výstupu Apple za okraje a vytiahnite ju zo slotu 8.
 4. Zasuňte do slotu 8 novú kartu vstupu/výstupu Apple. Pevne a rovnomerne na kartu tlačte, aby plne dosadla do slotu.
 5. Posunutím prídržnej západky PCI doľava ju zamknite.
 6. Nasaďte pravú hornú upínaciu doštičku späť na sloty 5 až 8 a pevne utiahnite obe skrutky Phillips č. 1.

Opätovné nasadenie krytu

 1. Opatrne vráťte kryt na Mac Pro a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli žiadnej dosky s plošnými spojmi.
 2. Keď bude na mieste, uzamknite ho tak, že vrchnú západku otočíte doprava a zacvaknete ju.
 3. Pripojte napájací kábel, displej a všetky periférne zariadenia.

Ďalšie informácie

Ak ste dostali náhradný diel od spoločnosti Apple, dodržte postup na odoslanie pôvodného dielu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: