Ochrana súkromia a posudzovanie požiadaviek na Siri

   

Vieme, že zákazníci sú znepokojení nedávnymi správami o procese vyhodnocovania kvality Siri, v rámci ktorého sú zvukové nahrávky Siri analyzované ľuďmi. Vypočuli sme ich obavy, a preto sme okamžite pozastavili manuálne posudzovanie žiadostí na Siri a spustili sme dôkladnú revíziu našich postupov a zásad. Na základe tejto revízie sme sa rozhodli v Siri vykonať niekoľko zmien, ktoré budú dostupné v jesennej aktualizácii softvéru. Ďalšie informácie o týchto zmenách sú uvedené v tomto príspevku Apple Newsroom.

Prinášame vám aj odpovede na niektoré bežné otázky, ktoré sa týkajú ochrany súkromia a posudzovania žiadostí pre Siri.
 

Čo je posudzovanie?

Pred pozastavením posudzovania náš proces zahŕňal kontrolu malej vzorky zvukových nahrávok žiadostí na Siri (menej ako 0,2 %) a ich počítačovo generovaných prepisov, aby sme zistili, ako funkcia Siri reagovala, a mohli zvýšiť jej spoľahlivosť. Napríklad: Mal používateľ v úmysle Siri prebudiť? Rozumela funkcia Siri žiadosti správne? Reagovala Siri na žiadosť primeraným spôsobom? Na základe posúdenia malej vzorky žiadostí na Siri zadaných v priebehu času dokáže spoločnosť Apple vykonať obrovské vylepšenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby bolo používanie Siri pre našich zákazníkov z celého sveta čo najpohodlnejšie.
 

Čím sú zásady ochrany osobných údajov Siri medzi inteligentnými asistentmi jedinečné? 

V spoločnosti Apple pokladáme súkromie za základné ľudské právo. Naše produkty navrhujeme tak, aby chránili osobné údaje používateľov, a neustále sa túto ochranu snažíme zdokonaľovať. To isté platí aj pre naše služby.

Naším cieľom je, aby funkcia Siri našim zákazníkom poskytovala maximálny komfort a zároveň ostražito chránila ich súkromie. Sme presvedčení, že ochrana súkromia našich zákazníkov v súvislosti s ich zvukovými nahrávkami by mala byť úplne automatická bez toho, aby museli meniť nastavenia zariadenia. Zákazníci spoločnosti Apple budú musieť zdieľanie svojich zvukových nahrávok s cieľom vylepšovania Siri výslovne povoliť.

Funkcia Siri bola od úplného začiatku navrhnutá tak, aby chránila súkromie používateľov, pretože obchodné aktivity spoločnosti Apple nie sú závislé od zhromažďovania ničích údajov. Na poskytovanie kvalitných služieb využívame najmenšie možné množstvo údajov a tie, vrátane žiadostí na Siri, v čo najväčšej miere spracovávame v samotnom zariadení.

Na zabezpečenie prehľadu o spracovávaných údajoch využíva Siri náhodný identifikátor pozostávajúci z dlhého reťazca písmen a číslic, ktorý je priradený len k jednému zariadeniu. Tieto údaje nie sú žiadnym spôsobom prepojené s vašou identitou prostredníctvom Apple ID alebo telefónneho čísla a sme presvedčení, že tento proces je medzi súčasnými digitálnymi asistentmi úplne jedinečný. Ako ďalší stupeň ochrany sa priradenie údajov zariadenia k tomuto náhodnému identifikátoru po šiestich mesiacoch zruší.

V systéme iOS sú podrobnosti o údajoch, ktoré Siri využíva, a o spôsobe ochrany vašich údajov počas tohto procesu uvedené v menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie > O službe Opýtať sa Siri a súkromí.
 

Počúva Siri nepretržite? Ako Siri bránite v počúvaní, keď nevyslovím frázu „Hey Siri“? 

Nie. Funkcia Siri je navrhnutá tak, aby sa aktivovala a odosielala zvuk spoločnosti Apple, len keď zariadenie aktivujete vyslovením frázy „Hey Siri“, keď použijete funkciu aktivovania počúvania zdvihnutím zápästia na hodinkách Apple Watch alebo keď ju fyzicky aktivujete príslušnými tlačidlami na iPhone, iPade, Macu, Apple Watch, Apple TV, AirPodoch alebo HomePode.

Spracovávanie zvuku pri rozpoznávaní frázy „Hey Siri“ prebieha výhradne v zariadení, a to na základe niekoľkostupňovej analýzy, ktorá určí, či zvuk zodpovedal zvukovej charakteristike frázy „Hey Siri“. Zvuk sa na server odošle len vtedy, keď zariadenie rozpozná zvukovú charakteristiku frázy „Hey Siri“. Na serveri vykonávame ďalšiu analýzu celej žiadosti, aby sme potvrdili, že je naozaj určená pre Siri.

Príležitostne dôjde k takzvanej „falošnej aktivácii“, pri ktorej Siri zareaguje, aj keď ste to nemali v úmysle. Na minimalizácii falošných aktivácií usilovne pracujeme a proces kontroly sme aktualizovali tak, aby naši posudzovatelia s týmito nahrávkami prichádzali do styku čo najmenej. Keď posudzovanie znova obnovíme, náš tím bude pracovať na odstránení všetkých nahrávok, ktoré podľa analýzy spôsobili, že sa funkcia Siri aktivovala neúmyselne.


Čo znamená, keď hovoríte, že minimalizujete množstvo údajov, ku ktorým majú analytici prístup? Čo všetko budú aj naďalej počuť?

Proces posudzovania ľuďmi meníme tak, aby sme ešte viac zmenšili množstvo údajov, ku ktorým majú analytici údajov prístup, takže uvidia len údaje, ktoré sú potrebné na efektívne vykonávanie ich práce. Napríklad k názvom zariadení a miestností nastavených v aplikácii Domácnosť budú mať analytici prístup len v prípade, že sa posudzovaná žiadosť týka ovládania zariadení v domácnosti.


Prečo Siri potrebuje prístup k informáciám používateľa, ako sú napríklad kontakty, názvy osobných playlistov a názvy miestností a zariadení nastavených v aplikácii Domácnosť? Môže ma spoločnosť Apple identifikovať alebo ovládať moje zariadenia podporujúce HomeKit?

Aby funkcia Siri mohla presnejšie vykonávať prispôsobené úlohy, zhromažďuje a ukladá určité informácie z vášho zariadenia. Ak napríklad narazí na neznáme meno, môže použiť mená z vašich kontaktov a zaistiť tak jeho správne rozpoznanie. V systéme iOS sú podrobnosti o údajoch, ktoré Siri využíva, a o spôsobe ochrany vašich údajov počas tohto procesu uvedené v menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie > O službe Opýtať sa Siri a súkromí.

Na poskytnutie presného výsledku využíva Siri minimálne možné množstvo údajov. Keď sa napríklad spýtate na nejaké športové podujatie, Siri na poskytnutie vhodných odpovedí využije vašu všeobecnú polohu. Ak sa však opýtate na najbližší obchod s potravinami, použité údaje o polohe budú konkrétnejšie.

Keď Siri požiadate o prečítanie neprečítaných správ, Siri len vydá pokyn vášmu zariadeniu, aby nahlas prečítalo vaše neprečítané správy. Obsah správ sa na servery Siri neprenáša, pretože na splnenie tejto žiadosti nie je potrebný.


Kto vykonáva posudzovanie? 

Keď zákazníci povolia spracovávanie svojich nahrávok, zvukové nahrávky komunikácie so Siri budú môcť počúvať len zamestnanci spoločnosti Apple. Náš tím bude pracovať na vymazaní všetkých nahrávok, ktoré boli vyhodnotené ako neúmyselná aktivácia Siri.


Prečo uchovávate prepisy nahrávok zákazníkov, ktorí ich spracovávanie nepovolili?

Počítačovo generované prepisy slúžia na zdokonaľovanie funkcie Siri a zvyšovanie jej spoľahlivosti. Tieto prepisy sa používajú pri trénovaní strojového učenia s cieľom zdokonaľovania Siri, na určovanie bežných ustálených slovných spojení a na aktualizáciu jazyka a modelov porozumenia hovorenej reči. Prepisy môžu slúžiť aj na riešenie kritických problémov, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť Siri.


Je vypnutie Siri jediným spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa neuchovávali moje zvukové nahrávky a prepisy?

Počnúc budúcou verziou softvéru, ktorá bude vydaná na jeseň 2019, už spoločnosť Apple nebude štandardne uchovávať zvukové nahrávky žiadostí na Siri. Počítačom generované prepisy vašich zvukových žiadostí sa môžu používať na zdokonaľovanie Siri. Tieto prepisy sú priradené k náhodnému identifikátoru – nie k vášmu Apple ID – po dobu šiestich mesiacov. Ak nechcete, aby sa prepisy vašich zvukových žiadostí na Siri uchovávali, môžete vypnúť Siri a Diktovanie v Nastaveniach.

 

Dátum zverejnenia: