Používanie routerov zabezpečených HomeKitom

Zvýšte mieru ochrany svojho príslušenstva HomeKit kontrolou služieb a zariadení, s ktorými komunikuje v domácej Wi-Fi sieti a cez internet.

Čo potrebujete

Nastavenie zabezpečeného routera

 1. V App Store vyhľadajte apku routera pre systém iOS alebo iPadOS a použite ju na nastavenie routera. Počkajte, kým vás apka požiada o pridanie routera do apky Domácnosť, a potom klepnite na Prijať. Ak vás apka nevyzve na pridanie routera do apky Domácnosť, postupujte podľa pokynov výrobcu routera. 
 2. Pokračujte v nastavovaní v apke Domácnosť podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení sa zobrazí hlásenie o úspešnom nastavení. 
 3. Po nastavení pridajte príslušenstvo HomeKit do apky Domácnosť. Ak už máte v apke Domácnosť pridané príslušenstvo HomeKit, bude naďalej fungovať a využívať výhody väčšiny funkcií ochrany siete HomeKitu. Ak chcete dosiahnuť ešte vyššiu úroveň zabezpečenia, odstráňte a resetujte príslušenstvo Wi-Fi a potom ho pridajte späť do apky Domácnosť. Takto sa vytvorí jedinečné heslo známe iba routeru a zodpovedajúcemu príslušenstvu.

Prispôsobenie zabezpečenia

Môžete nastaviť mieru ochrany, ktorú váš router poskytuje príslušenstvu HomeKit. Zmena nastavení zabezpečenia v apke Domácnosť:

Úprava nastavení zabezpečenia príslušenstva HomeKit pre router 

 1. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom vyberte Nastavenia domácnosti.
 2. Ak máte viac domácností, vyberte domácnosť, do ktorej ste umiestnili router. 
 3. Odrolujte dolu a klepnite na Wi‑Fi sieť a routery. Po klepnutí na príslušenstvo potom môžete zmeniť úroveň zabezpečenia pripojenia.
  • Obmedziť na domácnosť: Najbezpečnejšie. Príslušenstvo môže komunikovať iba s HomeKitom prostredníctvom zariadení Apple. Príslušenstvo sa nepripojí na internet ani k žiadnym lokálnym zariadeniam, takže služby tretích strán, ako napríklad aktualizácie firmvéru, môžu byť blokované.
  • Automaticky: Predvolené zabezpečenie. Príslušenstvo môže komunikovať s HomeKitom a využívať pripojenia odporúčané jeho výrobcom.
  • Bez obmedzenia: Najmenej bezpečné. Toto nastavenie obchádza zabezpečený router a umožňuje príslušenstvu komunikovať s ktorýmkoľvek zariadením v sieti alebo s internetovou službou.

Dátum zverejnenia: