Používajte smerovače zabezpečené HomeKitom

Zvýšte mieru ochrany svojho domáceho príslušenstva kontrolou služieb a zariadení, s ktorými komunikuje v domácej Wi-Fi sieti a cez internet.

Čo potrebujete

Nastavte zabezpečený smerovač

 1. V obchode App Store vyhľadajte aplikáciu smerovača pre systém iOS alebo iPadOS a použite ju na nastavenie smerovača. Počkajte, kým vás aplikácia požiada o pridanie smerovača do aplikácie Domácnosť, a potom klepnite na položku Prijať. Ak vás aplikácia nevyzve na pridanie smerovača do aplikácie Domácnosť, postupujte podľa pokynov výrobcu smerovača. 
 2. Pokračujte v nastavovaní v aplikácii Domácnosť podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení sa zobrazí hlásenie o úspešnom nastavení. 
 3. Po nastavení pridajte príslušenstvo HomeKit do aplikácie Domácnosť. Ak už máte v aplikácii Domácnosť pridané príslušenstvo HomeKit, bude naďalej fungovať a využívať výhody väčšiny funkcií ochrany siete HomeKitu. Ak chcete dosiahnuť ešte vyššiu úroveň zabezpečenia, odstráňte a resetujte príslušenstvo Wi-Fi a potom ho pridajte späť do aplikácie Domácnosť. Takto sa vytvorí jedinečné heslo známe iba smerovaču a zodpovedajúcemu príslušenstvu.

Prispôsobte si zabezpečenie

Môžete nastaviť mieru ochrany, ktorú váš smerovač poskytuje príslušenstvu HomeKit. Zmena nastavení zabezpečenia v aplikácii Domácnosť:

 1. Prejdite na kartu Domácnosť, klepnite na ikonu  v ľavom hornom rohu a potom klepnite na položku Nastavenia domácnosti.
 2. Ak máte viac domácností, vyberte domácnosť, do ktorej ste umiestnili smerovač. 
 3. Odrolujte dolu a klepnite na položku Wi-Fi siete a routery. Po klepnutí na príslušenstvo potom môžete zmeniť úroveň zabezpečenia pripojenia.
  • Obmedziť na domácnosť: Najbezpečnejšie. Príslušenstvo môže komunikovať iba s HomeKitom prostredníctvom zariadení Apple. Príslušenstvo sa nepripojí na internet ani k žiadnym lokálnym zariadeniam, takže služby tretích strán, ako napríklad aktualizácie firmvéru, môžu byť blokované.
  • Automaticky: Predvolené zabezpečenie. Príslušenstvo môže komunikovať s HomeKitom a využívať pripojenia odporúčané jeho výrobcom.
  • Bez obmedzenia: Najmenej bezpečné. Toto nastavenie obchádza zabezpečený smerovač a umožňuje príslušenstvu komunikovať s ktorýmkoľvek zariadením v sieti alebo s internetovou službou.

Dátum zverejnenia: