Súbory v systéme Windows sa nesynchronizujú so službou iCloud Drive, pretože ich cesta je príliš dlhá

Prečítajte si, čo robiť, ak sa vám v PC zobrazí hlásenie, že niektoré z vašich súborov v službe iCloud Drive sa nebudú synchronizovať.

Názov súboru alebo jeho cesta sú príliš dlhé

Hlásenie o príliš dlhej ceste môže znamenať:

  • Najmenej jeden súbor má príliš dlhý názov.
  • Cesta je príliš dlhá. Môže obsahovať názov súboru a názvy všetkých priečinkov a podpriečinkov, v ktorých sa súbor nachádza.

V aplikácii iCloud pre Windows 10.8 a novšej sa príliš dlhé názvy súborov alebo cesty nesynchronizujú so službou iCloud Drive, všetky ostatné súbory sa ale synchronizujú normálne. Názov súboru a jeho cesta sa vám zobrazia, takže ho môžete ľahko nájsť pomocou vyhľadávania súborov.

V aplikácii iCloud pre Windows 10 a staršej spôsobí príliš dlhý názov súboru alebo cesta, že sa so službou iCloud Drive prestanú synchronizovať všetky súbory v danom priečinku.

Ak chcete, aby sa vaše ostatné súbory ďalej synchronizovali so službou iCloud Drive, stiahnite si aplikáciu iCloud pre Windows 10.8.

Zistenie názvu súboru alebo cesty

Ak poznáte názov alebo cestu súboru, ktorý sa nesynchronizuje so službou iCloud Drive, môžete ho nájsť pomocou vyhľadávania súborov. Ak sa názov súboru alebo niektorého priečinka alebo podpriečinka na jeho ceste rozhodnete zmeniť, vyberte názvy kratšie než 255 znakov. Zvýšite tým šancu, že sa súbor bude synchronizovať so službou iCloud Drive.

Po premenovaní názvov súborov alebo priečinkov sa zmeny nemusia prejaviť v aplikáciách od iných vývojárov.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: