Súbory vo Windowse sa nesynchronizujú so službou iCloud Drive, pretože ich cesta je príliš dlhá

Prečítajte si, čo robiť, ak sa vám na PC zobrazí hlásenie o tom, že niektoré z vašich súborov v iCloud Drive sa nebudú synchronizovať.

Názov súboru alebo jeho cesta sú príliš dlhé

Hlásenie o príliš dlhej ceste môže znamenať:

  • Najmenej jeden súbor má príliš dlhý názov.
  • Cesta je príliš dlhá. Cesta môže obsahovať názov súboru a názvy všetkých priečinkov a podpriečinkov, v ktorých sa súbor nachádza.

V iCloude pre Windows 10.8 a novšom sa príliš dlhé názvy súborov alebo cesty nesynchronizujú so službou iCloud Drive, no všetky ostatné súbory sa synchronizujú normálne. Názov súboru s príliš dlhou cestou sa zobrazí, takže ho môžete ľahko nájsť pomocou vyhľadávania súborov.

V iCloude pre Windows 10 alebo staršom príliš dlhý názov súboru alebo cesta spôsobí, že sa so službou iCloud Drive prestanú synchronizovať všetky súbory v danom priečinku. Ak chcete mať istotu, že sa vaše ostatné súbory budú naďalej synchronizovať so službou iCloud Drive, stiahnite si najnovšiu verziu iCloudu pre Windows.

Zistenie názvu súboru alebo cesty

Ak poznáte názov alebo cestu súboru, ktorý sa nesynchronizuje so službou iCloud Drive, môžete ho nájsť pomocou vyhľadávania súborov. Ak chcete zaistiť synchronizáciu súboru so službou iCloud Drive, zmeňte názov súboru, priečinkov alebo podpriečinkov v ceste k súboru tak, aby bola kratšia než 256 znakov. 

Po premenovaní súborov alebo priečinkov sa zmeny nemusia prejaviť v apkách od iných vývojárov.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: