Nastavenie funkcie Bezdrôtová synchronizácia zvuku v Apple TV

Prečítajte si, ako synchronizovať bezdrôtové zvukové zariadenia so zvukom televízora. 

Skôr než začnete

Apple TV nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Kedy používať funkciu Bezdrôtová synchronizácia zvuku

Bezdrôtová synchronizácia zvuku môže byť potrebná, ak si všimnete, že zvuk nie je synchronizovaný pri:

  • streamovaní zvuku televízora cez AirPlay do HomePodu1 alebo reproduktorov AirPlay,
  • streamovaní zvuku televízora cez AirPlay do HomePodu alebo reproduktorov AirPlay pri súčasnom používaní reproduktorov televízora, 
  • prehrávaní zvuku televízora pomocou AV prijímača alebo sound baru pri súčasnom používaní HomePodu alebo reproduktorov AirPlay,2
  • počúvaní zvuku televízora cez slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth.

1. HomePod nie je dostupný vo všetkých krajinách a oblastiach.

2. Ak na prehrávanie zvuku používate AV prijímač alebo sound bar, pred použitím funkcie Bezdrôtová synchronizácia zvuku zlaďte zvuk z týchto zariadením s obrazom televízora.

Nastavenie funkcie Bezdrôtová synchronizácia zvuku

Podľa postupu nižšie zosynchronizujte zvuk televízora s bezdrôtovými zvukovými zariadeniami. 

Podržte iPhone pri Apple TV

Potom v Apple TV prejdite na menu Nastavenia > Video a audio. Rolujte nadol a vyberte položku Bezdrôtová synchronizácia zvuku.
 

Počkajte na hlásenie funkcie Bezdrôtová synchronizácia zvuku v iPhone

Klepnite na položku Pokračovať.

Zobrazí sa autorizačný kód

Znamená to, že daný iPhone k Apple TV pripájate prvýkrát. Kód zobrazený na Apple TV zadajte do iPhonu.

Ak sa už iPhone k tomuto Apple TV pripájal, kód sa nezobrazí a môžete pokračovať ďalším krokom. 

Apple TV prehrá tón

Pri prehrávaní tónu držte iPhone pri televízore. Zabezpečte dostatočnú hlasitosť televízora a ticho v miestnosti.

Tón sa vždy prehrá z reproduktorov televízora, a to aj vtedy, ak máte zvukový výstup nastavený cez AirPlay. Vaše pôvodné nastavenia zvukového výstupu sa zachovajú aj po synchronizácii. 

 

Synchronizácia zvuku je dokončená

Na Apple TV sa zobrazí hlásenie, že synchronizácia zvuku je dokončená. Kliknutím na položku Hotovo dokončite nastavenie. Zvuk sa nezosynchronizoval, prestal byť synchronizovaný alebo používate funkciu Podľa obsahu

  • Ak sa na Apple TV zobrazí hlásenie, že synchronizácia zvuku zlyhala, zvýšte hlasitosť televízora a presuňte iPhone bližšie k televízoru. Potom opäť skúste vykonať synchronizáciu. Ak aj napriek tomu zlyhá, kontaktujte podporu spoločnosti Apple
  • Ak po vykonaní synchronizácie vymeníte televízor, Apple TV, AV prijímač, sound bar alebo iný zosynchronizovaný komponent, funkciu Bezdrôtová synchronizácia zvuku budete musieť spustiť znova. 
  • Ak máte zapnutú funkciu Podľa obsahu, prepínaním medzi formátmi nakalibrujte ďalšie formáty zobrazovania a v prípade každého spustite funkciu Bezdrôtová synchronizácia zvuku. 
Dátum zverejnenia: