Používanie obrazu v obraze v Apple TV a aplikácii Apple TV

Neviete, čo by ste si pozreli? Pomocou zobrazenia obrazu v obraze si pustite dve videá naraz alebo prechádzajte aplikáciu Apple TV, kým sa video prehráva v rohu obrazovky.

Obraz v obraze je k dispozícii v Apple TV 4K a Apple TV HD s najnovším systémom tvOS

Zapnutie obrazu v obraze

  1. Pustite film alebo TV seriál v aplikácii Apple TV. 
  2. Klepnite na Touch povrch na ovládači Siri Remote, aby sa zobrazila časová os videa.
  3. Potiahnite prstom nahor po Touch povrchu, aby sa zvýraznila ikona , a potom ju kliknutím na Touch povrch vyberte. Ak sa ikona  nezobrazuje, nenachádzate sa v aplikácii Apple TV a obraz v obraze nie je podporovaný. 
  4. Video sa zmenší do pravého dolného rohu obrazovky.

Ak chcete sledovať iné video na celej obrazovke, kým sa okno s videom prehráva v rohu, nájdite si v aplikácii Apple TV niečo ďalšie a jednoducho kliknite na položku Prehrať.  

Aplikácia Apple TV nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Zistite, či je aplikácia Apple TV k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti

Ovládanie okna s videom

Stlačte tlačidlo aplikácie Apple TV/Domácnosť   na ovládači Siri Remote, aby sa zobrazilo menu s možnosťami obrazu v obraze. Na Touch povrchu potiahnutím prstom prechádzajte medzi možnosťami. 

Výberom možnosti Zobraziť na celej obrazovke prepnete video z okna naspäť na celú veľkosť.

Zvýraznite možnosť Presunúť a klikajte na Touch povrch, kým nebude okno s videom v požadovanom rohu.

Po dopozeraní videa kliknite na položku Zatvoriť.

Keď sa nachádzate v menu s možnosťami obrazu v obraze, stlačte na ovládači Siri Remote tlačidlo Prehrať/Pozastaviť , aby sa spustilo alebo zastavilo prehrávanie obsahu v okne s videom. 

Po dokončení zmien v okne s videom stlačte tlačidlo Menu na ovládači Siri Remote a pokračujte v sledovaní v režime obrazu v obraze. 

 

 

Dátum zverejnenia: