Použitie aplikácie Nájsť pri hľadaní strateného alebo odcudzeného zariadenia

Prečítajte si o rôznych spôsoboch, akými vám aplikácia Nájsť môže pomôcť pri hľadaní strateného zariadenia, dokonca aj keď je zariadenie offline. 

Ak ste zariadenie stratili alebo niekam založili, tu nájdete niekoľko postupov, ktoré môžete vyskúšať. Použite aplikáciu Nájsť na inom iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu prihlásenom v tom istom účte Apple ID. Aplikáciu Nájsť môžete použiť aj na zariadení, ktoré vlastní niekto z vašej skupiny Rodinného zdieľania, alebo sa môžete prihlásiť na stránke iCloud.com/findvyhľadať svoje zariadenie prostredníctvom prehliadača

Zobrazenie na mape

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť.
 2. Vyberte tab Zariadenia.
 3. Výberom zariadenia si zobrazíte jeho polohu na mape. Ak ste členom skupiny Rodinného zdieľania, zobrazia sa vám aj zariadenia v skupine.
 4. Ak chcete zobraziť jeho polohu v službe Mapy, vyberte Navigovať.

Ak ste zapli Offline hľadanie, zobrazuje sa poloha zariadenia, aj keď nie je pripojené k Wi-Fi sieti ani k mobilnej sieti.

Nevidíte svoje zariadenie? Možno nemáte funkciu Nájsť [moje zariadenie] zapnutú. Poloha zariadenia sa nezobrazí ani v prípade, že je zariadenie vypnuté, batéria sa vybila alebo uplynulo viac ako 24 hodín od odoslania posledných informácií o polohe spoločnosti Apple. Prečítajte si, ako môžete svoje informácie chrániť aj v týchto situáciách.

Prehratie zvuku

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť.
 2. Vyberte tab Zariadenia.
 3. Vyberte stratené zariadenie a potom položku Prehrať zvuk. Ak je zariadenie offline, zvuk sa prehrá až po pripojení zariadenia k sieti.

Označenie zariadenia ako strateného

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť a vyberte tab Zariadenia.
 2. Vyberte stratené zariadenie.
 3. Rolujte nadol na funkciu Označiť ako stratené a vyberte Aktivovať.
 4. Ak chcete, aby sa na stratenom zariadení zobrazilo vaše telefónne číslo, alebo ak chcete zadať vlastnú správu s prosbou, aby vás nálezca strateného zariadenia kontaktoval, postupujte podľa krokov na obrazovke.
 5. Vyberte Aktivovať.

Čo sa stane, keď aktivujete funkciu Označiť ako stratené

Funkcia Označiť ako stratené uzamkne na diaľku stratený iPhone, iPad, iPod touch alebo Mac pomocou kódu. Vaše informácie zostanú v bezpečí, aj keď sa zariadenie stratí. Môžete tiež zobraziť na uzamknutej obrazovke vlastnú správu s vaším telefónnym číslom a sledovať polohu zariadenia.

Po aktivovaní funkcie Označiť ako stratené sa deaktivuje služba Apple Pay, ak ju máte v zariadení nastavenú. Odošleme vám potvrdzujúci e-mail na hlavnú e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom Apple ID. Keď sa vaše zariadenie nájde, budete ho musieť odomknúť pomocou kódu. 

Vymazanie zariadenia

 1. Vymazanie sa nedá odvolať, a preto najprv vyskúšajte kroky vyhľadania strateného zariadenia uvedené vyššie. 
 2. Otvorte aplikáciu Nájsť a vyberte tab Zariadenia.
 3. Vyberte zariadenie, ktoré chcete vymazať na diaľku.
 4. Rolujte nadol a vyberte Vymazať toto zariadenie.
 5. Vyberte možnosť Vymazať [toto zariadenie].

Ak je stratené zariadenie kryté programom AppleCare+ s krytím krádeže a straty, nemali by ste ho vymazať. Namiesto toho nahláste poistnú udalosť pre svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.

Čo sa stane, ak zariadenie vymažete

Ak chcete iným osobám zamedziť prístup k údajom v stratenom zariadení, môžete ho na diaľku vymazať. Keď zariadenie vymažete, odstránia sa z neho všetky vaše informácie (vrátane informácií o kreditných, debetných a predplatených kartách v službe Apple Pay) a nebudete ho môcť sledovať pomocou služby Nájsť.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii pre vaše stratené zariadenie

Uistite sa, že funkcia obnovy, ktorú sa snažíte použiť, je pre vaše stratené alebo odcudzené zariadenie k dispozícii:

 

iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch

 • Zobrazenie polohy
 • Prehratie zvuku
 • Režim Stratené
 • Vymazanie na diaľku

 

Mac

 • Zobrazenie polohy
 • Prehratie zvuku
 • Zamknutie Macu
 • Vymazanie na diaľku

Slúchadlá AirPods

 • Zobrazenie polohy
 • Prehratie zvuku

Ak potrebujete ďalšiu pomoc

 • Ak je zariadenie vypnuté, batéria sa vybila alebo uplynulo viac ako 24 hodín od odoslania posledných informácií o polohe do spoločnosti Apple, poloha zariadenia sa nezobrazí.
 • Ak ste zapli funkciu Nájsť [moje zariadenie] predtým, ako sa zariadenie stratilo alebo bolo odcudzené, prečítajte si, ako nájsť stratený iPhone, iPad, iPod touch alebo Mac. Môžete vyhľadať aj stratené hodinky Apple Watch alebo slúchadlá AirPods.
 • Ak ste funkciu Nájsť [moje zariadenie] nezapli skôr, ako došlo k strate alebo odcudzeniu zariadenia, prečítajte si, ako môžete chrániť svoje informácie
 • Ak si stratené zariadenie po jeho vymazaní odstránite z účtu, funkcia Zámok aktivácie sa vypne. Iná osoba tak bude môcť vaše zariadenie zapnúť a používať. Viac informácií
Dátum zverejnenia: