Používanie aplikácie Mail na iPhone, iPade alebo iPode touch

V aplikácii Mail na iPhone, iPade alebo iPod touch môžete písať e‑maily, odpovedať na ne a usporiadať si ich.

Skôr než začnete

Prepínanie medzi schránkami

V predvolenom nastavení obsahuje váš e‑mailový účet niekoľko schránok, napríklad Prijaté, Odoslané, Kôš a ďalšie. Po otvorení aplikácie Mail uvidíte zoznam e‑mailových účtov, ktoré máte v zariadení nastavené. Jednoducho klepnite na e‑mailový účet, ktorý chcete zobraziť, alebo sa klepnutím na názov účtu v ľavom hornom rohu vráťte na zoznam všetkých schránok.

 

Vytvorenie e‑mailu

  1. Otvorte aplikáciu Mail.
  2. Klepnite na e‑mailový účet, ktorý chcete použiť.
  3. Klepnite na tlačidlo na Napísať . Zadajte e‑mailovú adresu príjemcu a predmet.
  4. Napíšte e‑mail.
  5. Klepnite na tlačidlo Odoslať .

Keď sa pri písaní e‑mailu budete chcieť pozrieť na niečo v inej aplikácii, môžete rozpísaný e‑mail potiahnuť prstom nadol. Stačí potiahnuť sivú čiaru  v hornej časti nadol. Keď sa k e‑mailu budete chcieť vrátiť, klepnite naň v dolnej časti obrazovky a pokračujte v písaní.

 

 

Odpovedanie na e‑mail

Keď je v aplikácii otvorený e‑mail, máte niekoľko možností. Môžete naň odpovedať, preposlať ho, vymazať ho a použiť ďalšie možnosti. Postupujte takto:

  1. Otvorte e‑mail.
  2. Klepnite na tlačidlo Odpovedať .
  3. Vyberte možnosť Odpovedať alebo Odpovedať všetkým. E‑mail tiež môžete preposlať, presunúť do inej schránky, označiť ako neprečítaný a spracovať ďalšími spôsobmi.

 

Ďalšie možnosti aplikácie Mail

Dátum zverejnenia: