Používanie aplikácie Mail v iPhone, iPade alebo iPode touch

V aplikácii Mail na iPhone, iPade alebo iPod touch môžete písať e‑maily, odpovedať na ne a usporiadať si ich.

Skôr než začnete

Prepínanie medzi schránkami

V predvolenom nastavení obsahuje váš e‑mailový účet niekoľko schránok, napríklad Prijaté, Odoslané, Kôš a ďalšie. Po otvorení aplikácie Mail uvidíte zoznam e‑mailových účtov, ktoré máte v zariadení nastavené. Jednoducho klepnite na e‑mailový účet, ktorý chcete zobraziť, alebo sa klepnutím na názov účtu v ľavom hornom rohu vráťte na zoznam všetkých schránok.

 

Vytvorenie e‑mailu

  1. Otvorte aplikáciu Mail.
  2. Klepnite na e‑mailový účet, ktorý chcete použiť.
  3. Klepnite na tlačidlo Napísať . Zadajte e‑mailovú adresu príjemcu a predmet.
  4. Napíšte e‑mail.
  5. Klepnite na tlačidlo Odoslať .

Rozpísaný e‑mail môžete potiahnutím nadol presunúť naspodok obrazovky a pozrieť si iné e‑mailové správy. Stačí, ak sivú čiaru  v hornej časti potiahnete naspodok obrazovky. Ak budete chcieť koncept znova otvoriť, klepnite naň.

Odpovedanie na e‑mail

Keď je v aplikácii otvorený e‑mail, máte niekoľko možností. Môžete naň odpovedať, preposlať ho, vymazať ho a použiť ďalšie možnosti. Postupujte takto:

  1. Otvorte e‑mail.
  2. Klepnite na tlačidlo Odpovedať .
  3. Vyberte možnosť Odpovedať alebo Odpovedať všetkým. E‑mail tiež môžete preposlať, presunúť do inej schránky, označiť ako neprečítaný a spracovať ďalšími spôsobmi.

 

Používanie rýchlych akcií

Pomocou rýchlych akcií môžete rýchlo odpovedať na e‑mail, vymazať ho alebo ho označiť. Postupujte takto:

  1. Otvorte e‑mail. 
  2. Potiahnite doľava a vyberte možnosť odpovedania, označenia alebo vymazania. Ak chcete e‑mail označiť ako neprečítaný, potiahnite ho doprava.

Ďalšie možnosti aplikácie Mail

Dátum zverejnenia: