Nastavenie nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou možností prístupnosti

Systém iOS 13 uľahčuje každému používateľovi nastavenie nového zariadenia pomocou možností prístupnosti, ktoré možno zapnúť už po prvom spustení zariadenia.

Keď zapnete nový iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 13, prvým krokom procesu nastavenia bude výber jazyka a krajiny alebo oblasti. Ak máte úplné alebo čiastočné zrakové postihnutie, môžete zapnúť funkciu VoiceOver alebo Zväčšovanie, ktoré vám s tým pomôžu:

 • Ak chcete pri nastavovaní zariadenia zapnúť funkciu VoiceOver, trikrát stlačte bočné tlačidlo (iPhone X a novší, modely iPadu Pro z roku 2018) alebo tlačidlo Domov (staršie modely) a počkajte na oznámenie, že funkcia VoiceOver je zapnutá.
 • Ak chcete zapnúť funkciu Zväčšovanie, dvakrát klepnite na obrazovku tromi prstami.

Po výbere jazyka a krajiny alebo oblasti môžete zapnúť ďalšie funkcie prístupnosti uľahčujúce nastavenie zariadenia: 

 1. Na obrazovke Rýchly začiatok klepnite na tlačidlo prístupnosti 
 2. Klepnite na možnosť prístupnosti, prečítajte si jej popis a v prípade potreby ju zapnite. Klepnutím na položku Späť sa vrátite na zoznam možností.
 3. Klepnutím na položku Hotovo sa vrátite do procesu nastavenia.

Možnosti prístupnosti dostupné počas nastavovania

Tieto možnosti vám pomôžu pri navigácii v procese nastavenia.

Zrak

 • VoiceOver – číta položky zobrazené na obrazovke.
 • Zväčšovanie – zväčší celú obrazovku.
 • Displej a veľkosť textu – umožňuje nastaviť veľkosť textu, priehľadnosť, kontrast a ďalšie možnosti.
 • Pohyb – pomáha obmedziť pohyb používateľského rozhrania a umožňuje vypnúť automatické prehrávanie efektov správ a náhľadov videí.
 • Predčítanie obsahu – zobrazí tlačidlo Rozprávať, keď vyberiete text. Zariadenie vám tiež môže prečítať obsah na obrazovke.

Mobilita a motorika

 • Dotyk – poskytuje prístup k funkcii AssistiveTouch a ďalším možnostiam prispôsobenia dotykov.
 • Switch Control – zvýrazňuje položky na obrazovke, ktoré môžete aktivovať pomocou adaptívneho príslušenstva.
 • Klávesnica – umožňuje prispôsobiť možnosti písania pri používaní externej klávesnice.

Ak chcete po nastavení a aktivácii zariadenia zobraziť všetky spôsoby, akými si môžete iPhone prispôsobiť podľa svojich individuálnych potrieb, otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na položku Prístupnosť.

Ďalšie informácie

Prečítajte si viac o používaní funkcií prístupnosti, ktoré sú vstavané v zariadeniach Apple.

Dátum zverejnenia: