Používanie funkcie Vždy zapnuté na hodinkách Apple Watch Series 5

Na hodinkách Apple Watch Series 5 sa môže zobrazovať čas a ďalšie užitočné informácie, aj keď nemáte zdvihnuté zápästie.

Ako to funguje

Funkcia Vždy zapnuté je na hodinkách Apple Watch Series 5 predvolene zapnutá. V tomto režime stále vidno čas, ako aj ciferník alebo poslednú aktívnu aplikáciu. Keď máte zápästie zložené alebo keď displej nachvíľu zakryjete rukou, stmavne, aby sa predĺžila výdrž batérie. Zdvihnutím zápästia alebo klepnutím na obrazovku sa obnoví plný jas.

Kým máte zápästie zložené, čas a komplikácie na ciferníku sa aktualizujú raz za minútu a informácie sa zobrazujú v takejto podobe:

  • Časové komplikácie, napríklad Stopky alebo Časovač, zaokrúhľujú zobrazované informácie na minúty.
  • Komplikácie, ktoré zobrazujú údaje naživo, napríklad Kompas a Hluk, nie sú aktívne.
  • Ostatné komplikácie, napríklad Kalendár, Počasie a aplikácie od iných výrobcov, sa obnovujú raz za minútu alebo podľa potreby.

Aplikácia Tréning zostane počas cvičenia viditeľná, aby ste bez problémov mohli sledovať informácie o tréningu.

Keď máte zápästie zložené, hlásenia sa na ciferníku nezobrazujú.


Správa nastavení funkcie Vždy zapnuté

Funkcia Vždy zapnuté má nastavenia, ktoré vám ju umožňujú vypnúť, aby sa zvýšila výdrž batérie. Môžete tiež skryť komplikácie zobrazujúce citlivé informácie.

  1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia. Urobíte to tak, že stlačíte korunku Digital Crown, čím zobrazíte plochu, a potom klepnete na ikonu Nastavenia .
  2. Klepnite na položku Displej a jas.
  3. Klepnutím zapnite alebo vypnite funkciu Vždy zapnuté. Ak nechcete, aby sa informácie ako udalosti kalendára, správy a srdcová frekvencia zobrazovali, keď máte zápästie zložené, môžete si zvoliť nastavenie Skryť citlivé dáta komplikácií.

Dátum zverejnenia: