Používanie funkcie Vždy zapnuté na hodinkách Apple Watch

Na hodinkách Apple Watch Series 5 a Series 6 sa môže zobrazovať čas a ďalšie užitočné informácie, aj keď nemáte zdvihnuté zápästie.

Funkcia Vždy zapnuté je na hodinkách Apple Watch Series 5 a Series 6 predvolene zapnutá. V tomto režime sa neustále zobrazuje čas a tiež ciferník alebo posledná aktívna apka.

Keď máte zápästie zložené alebo keď displej na chvíľu zakryjete rukou, stmavne, aby sa predĺžila výdrž batérie. Po zdvihnutí zápästia alebo klepnutí na obrazovku sa obnoví plný jas a obrazovka sa aktivuje, aby ste mohli s hodinkami interagovať.

Spôsob zobrazovania informácií

Kým máte zápästie zložené, čas a komplikácie na ciferníku sa aktualizujú raz za minútu a informácie sa zobrazujú v takejto podobe:

  • Časové komplikácie, napríklad Stopky alebo Časovač, zaokrúhľujú zobrazované informácie na minúty.
  • Komplikácie, ktoré zobrazujú údaje naživo, napríklad Kompas a Hluk, nie sú aktívne.
  • Ostatné komplikácie, napríklad Kalendár, Počasie a apky od iných výrobcov, sa obnovujú raz za minútu alebo podľa potreby.

Apka Tréning zostane počas cvičenia viditeľná, aby ste bez problémov mohli sledovať informácie o tréningu.

Keď máte zápästie zložené, hlásenia sa na ciferníku nezobrazujú.

Interakcia s hodinkami

Keď je displej tmavý, ignoruje väčšinu potiahnutí prstom, aby nedochádzalo k neúmyselnému vstupu. Aj keď máte zápästie zložené, môžete klepnutím na komplikáciu otvoriť jej apku a potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky zobraziť hlásenia alebo potiahnutím nahor z dolnej časti prejsť do ovládacieho centra.

Môžete tiež zdvihnúť zápästie a stlačiť korunku Digital Crown alebo bočné tlačidlo. Obnoví sa plný jas obrazovky hodiniek.


Správa nastavení funkcie Vždy zapnuté

Funkcia Vždy zapnuté má nastavenia, ktoré vám ju umožňujú vypnúť, aby sa zvýšila výdrž batérie. Môžete tiež skryť komplikácie zobrazujúce citlivé informácie.

  1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia. Urobíte to tak, že stlačením korunky Digital Crown zobrazíte plochu a potom klepnete na ikonu Nastavenia .
  2. Klepnite na Displej a jas.
  3. Klepnutím zapnite alebo vypnite funkciu Vždy zapnuté. Ak nechcete, aby sa informácie ako udalosti kalendára, správy a srdcová frekvencia zobrazovali, keď máte zápästie zložené, môžete si zvoliť nastavenie Skryť citlivé dáta komplikácií.

Dátum zverejnenia: