Používanie filmov vo formáte HEVC v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote

Do dokumentov, tabuliek a prezentácií môžete pridávať aj filmy s vysokým dynamickým rozsahom (HDR).

V aplikáciách Pages, Numbers a Keynote 10.2 alebo novších môžete do dokumentov, tabuliek a prezentácií pridávať filmy vo formáte HDR. Aplikácie Pages, Numbers a Keynote používajú pre filmy HDR formát HEVC (High Efficiency Video Coding)

Na týchto zariadeniach Apple s týmito verziami softvéru môžete do dokumentov, tabuliek a prezentácií pridávať aj filmy so štandardným dynamickým rozsahom (SDR) nahrané vo formáte HEVC:

 • Mac so systémom macOS Mojave a aplikáciami Pages 8.2, Numbers 6.2 alebo Keynote 9.2 či novšími.
 • iPhone alebo iPad so systémom iOS 13 alebo iPad so systémom iPadOS a aplikáciami Pages 5.2, Numbers 5.2 alebo Keynote 5.2 či novšími.

Pridanie filmov do dokumentov, tabuliek a prezentácií

Ak chcete zaistiť, aby sa filmy vo formáte HEVC po pridaní do dokumentu neskonvertovali do iného formátu, najskôr vypnite nastavenie, ktoré optimalizuje filmy pre staršie zariadenia:

 • V otvorenom dokumente v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Viac , klepnite na Nastavenia a vypnite možnosť Optimalizovať filmy pre staršie zariadenia.
 • V aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote na Macu vyberte v lište [názov aplikácie] > Nastavenia, kliknite na Všeobecné a zrušte výber možnosti Optimalizovať filmy pre staršie zariadenia.

Kedy zapnúť nastavenie na optimalizáciu filmov pre staršie zariadenia

 • Ak chcete publikovať knihu priamo do služby Apple Books z aplikácie Pages.
 • Ak chcete zdieľať dokument, ktorý obsahuje filmy vo formáte HEVC, s inými ľuďmi, ktorí môžu mať staršie zariadenia Apple.

Pridávanie filmov vo formáte HDR do prezentácií

Do prezentácie môžete pridávať filmy vo formáte HDR. Keď prezentáciu prehrávate, aplikácia Keynote používa pre filmy vo formáte HDR štandardný dynamický rozsah.


Vytvorenie knihy EPUB s videami vo formáte HEVC

Keď vytvoríte knihu EPUB z dokumentu aplikácie Pages, ktorý obsahuje film vo formáte HEVC, film sa skonvertuje alebo zostane vo formáte HEVC v závislosti od zariadenia a vybratých nastavení.

Na iPhone alebo iPade si môžete vybrať, či chcete film skonvertovať:

 1. V otvorenom dokumente v aplikácii Pages klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na Exportovať a potom vyberte EPUB.
 3. Klepnite na Rozšírené.
 4. Ak chcete filmy v dokumente skonvertovať do formátu H.264 v knihe EPUB, zapnite možnosť Optimalizovať médiá pre zverejnenie. Ak toto nastavenie necháte vypnuté, filmy v knihe EPUB sa v iných zariadeniach nemusia dať prehrať.

Na Macu aplikácia Pages automaticky skonvertuje filmy vo formáte HEVC na videá vo formáte H.264 v knihe EPUB.

Ak chcete obsah exportovať vo formáte EPUB pomocou aplikácie Pages online na stránke iCloud.com, nezabudnite pred pridaním filmov vo formáte HEVC do dokumentu vybrať možnosť Optimalizovať pre staršie zariadenia.


Publikovanie knihy s filmami vo formáte HEVC

Na Macu môžete publikovať dokument s filmami vo formáte HEVC z aplikácie Pages priamo do služby Apple Books. Dokument pred publikovaním pripravte pomocou týchto krokov:

 1. V otvorenom dokumente v aplikácii Pages vyberte Súbor > Zmenšiť súbor.
 2. Vyberte možnosť Najkompatibilnejší (H.264).
 3. V okne nastavte ostatné možnosti veľkosti súboru.
 4. Ak chcete vytvoriť kópiu dokumentu so zmenšenou veľkosťou, kliknite na Zmenšiť kópiu. Alebo kliknutím na Zmenšiť tento súbor prepíšte existujúci dokument.

Na iPhone alebo iPade nemôžete konvertovať filmy vo formáte HEVC po ich pridaní do dokumentu. Otvorte dokument v aplikácii Pages pre Mac, zmenšite jeho veľkosť a potom ho publikujte z iPhonu, iPadu alebo Macu.

Ak publikujete knihu v aplikácii Pages online na stránke iCloud.com, aplikácia Pages v publikovanej knihe automaticky nahradí filmy vo formáte HEVC prvým záberom videa. Ak má video zvuk, zahrnie sa aj zvuková stopa.

Dátum zverejnenia: