Možnosť Skryť môj email pre funkciu Prihlásiť sa cez Apple

Ak sa pri vytváraní účtu v aplikácii alebo na webovej stránke rozhodnete skryť svoj e-mail pomocou funkcie Prihlásiť sa cez Apple, vytvorí sa jedinečná náhodná e-mailová adresa, aby vaša osobná zostala v súkromí.

Zdieľanie osobnej e-mailovej adresy alebo jej skrytie

Ak vás aplikácia alebo webová stránka pri zakladaní účtu pomocou funkcie Prihlásiť sa cez Apple požiada o e-mailovú adresu, máte dve možnosti:

  1. Ak chcete svoju e-mailovú adresu poskytnúť vývojárovi aplikácie alebo webovej stránky, vyberte možnosť Zdieľať môj email. Toto riešenie je pre vás vhodné, ak aplikáciu poznáte a neprekáža vám, že vás jej tím bude môcť identifikovať pomocou e-mailovej adresy.
  2. Ak chcete svoju osobnú e-mailovú adresu skryť a poskytnúť namiesto nej jedinečnú náhodnú adresu, vyberte možnosť Skryť môj email. Toto riešenie by vám mohlo vyhovovať, ak vývojára ešte nepoznáte alebo si chcete zachovať väčšie súkromie.

Ak vyberiete možnosť Skryť môj email

Vytvorí sa náhodná e-mailová adresa, aby vašu osobnú e-mailovú adresu vývojár aplikácie alebo webovej stránky pri zakladaní účtu a prihlasovaní nevidel. Bude to jedinečná e-mailová adresa vytvorená pre vás na komunikáciu s daným vývojárom a bude v tomto formáte: <jedinečný-alfanumerický-reťazec>@privaterelay.appleid.com.

Ak je napríklad vaším účtom Apple ID adresa j.appleseed@icloud.com, vaša jedinečná náhodná e-mailová adresa pre danú aplikáciu môže vyzerať takto: dpdcnf87nu@privaterelay.appleid.com. Túto jedinečnú preposielaciu adresu je možné využívať len na komunikáciu s vývojárom konkrétnej aplikácie alebo webovej stránky, pre ktorú ste účet vytvorili. Nemožno ju používať pre iné aplikácie alebo služby. 

Všetky správy, ktoré vám na túto adresu odošle vývojár aplikácie alebo webovej stránky, naša súkromná služba na prenos e-mailov prepošle na vašu súkromnú e-mailovú adresu. Tieto e-maily si môžete prečítať a priamo na ne odpovedať, pričom vaša osobná adresa zostane v súkromí.

Obsah správ, ktoré cez našu preposielaciu službu prechádzajú, nečítame ani nespracúvame. Vykonávame len nevyhnutné štandardné filtrovanie spamu, aby sme si udržali status dôveryhodného poskytovateľa e-mailových služieb. Keď sa vám doručia e-mailové správy, z našich preposielacích serverov sa vymažú, a to zvyčajne do niekoľkých sekúnd.

Kedykoľvek si môžete zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú prichádzajú preposlané správy od vývojára. Alebo preposielanie e-mailov vypnite, ak správy od vývojára nechcete dostávať. Môžete sa tiež rozhodnúť, že svoju osobnú e-mailovú adresu vývojárovi poskytnete priamo v jeho aplikácii alebo na jeho webovej stránke. 

Dátum zverejnenia: