Ak Mac nemôže na pripojenie k serveru so systémom Windows použiť technológiu NTLM

Ak na pripojenie k serveru so systémom Windows používate poverenia NTLM, môže Mac ohlásiť, že sa pri pripájaní k serveru vyskytol problém.

Systém macOS Mojave alebo starší nemusí byť schopný použiť poverenia NTLM na pripojenie k zdieľaným jednotkám s protokolom CIFS alebo SMB1 na serveri, na ktorom sa nainštalovali aktualizácie systému Microsoft Windows Server z 11. júna 2019 alebo novšie. Po zadaní mena používateľa a hesla sa zobrazí výstraha s upozornením, že sa pri pripájaní k serveru vyskytol problém a že máte skontrolovať názov alebo adresu IP servera a skúsiť operáciu zopakovať.

Ak ste si istý, že meno používateľa a heslo sú správne, použite na úspešné pripojenie niektoré z nasledujúcich riešení. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na správcu systému.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: