Spôsoby blikania indikátora stavu na Macu Pro (2019)

Prečítajte si o možných spôsoboch blikania indikátora stavu na Macu Pro.

Indikátor stavu sa na Macu Pro (2019) nachádza v jeho hornej časti vedľa tlačidla napájania. Na zadnej strane Macu Pro v blízkosti napájacieho portu sa nachádza aj druhý indikátor stavu.

 

Vypnutý

Keď je Mac Pro vypnutý, indikátor stavu nesvieti.


Zapnutý alebo v režime spánku

Keď sa Mac Pro zapne alebo prepne do režimu spánku, indikátor stavu svieti nabielo a zostane zapnutý, až kým sa počítač nevypne.


Chyba pamäte

Ak dôjde k chybe s dátami alebo rozpoznaním pamäte, indikátor stavu na 0,2 sekundy zasvieti naoranžovo a bliká takto každú sekundu. Skontrolujte pamäť, a ak treba, nainštalujte ju alebo ju vymeňte.


Kryt je odomknutý a počítač zapnutý

Ak je kryt odomknutý a počítač zapnutý, indikátor stavu na 0,3 sekundy zasvieti naoranžovo a bliká takto, kým kryt nezamknete. Skontrolujte, či je vrchná západka úplne zamknutá:

Hore: zamknutá poloha (bodky lícujú)
Dole: nezamknutá poloha (bodky nelícujú)


Chyba karty PCIe

Ak v Macu Pro dôjde k chybe s kartou PCIe, indikátor stavu dvakrát zabliká naoranžovo a potom takto bliká, kým sa počítač nevypne. Ak ste si nedávno nainštalovali kartu PCIe, prečítajte si o kartách PCIe, ktoré môžete nainštalovať v Macu Pro.


Kryt je zložený a stlačíte tlačidlo napájania

Ak je kryt odomknutý a stlačíte tlačidlo napájania, indikátor stavu zasvieti naoranžovo na pol sekundy. Skontrolujte, či je kryt plne nasadený a zamknutý a potom skúste Mac Pro spustiť znova.


Režim zotavovania firmvéru

Ak je Mac Pro v režime zotavovania firmvéru, indikátor stavu trikrát veľmi rýchlo zabliká naoranžovo, trikrát krátko zabliká naoranžovo a potom trikrát veľmi rýchlo zabliká naoranžovo. Takto bliká, kým sa počítač nevypne. Možno budete musieť v Macu Pro obnoviť bezpečnostný čip T2. Ak naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple.


Dátum zverejnenia: